Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Dit is het gebied van Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt:

Flyer

Samenstelling huidige wijkraad

  • Bert-Jan Rip (Voorzitter)
  • Vacant (Secretaris)
  • Manuel Wassink (Penningmeester)
  • Esther Pieters (Notulist)
  • Martin van de Pavert
  • Willie Kemper
  • Pauline Landwehr Johann (Ad interim secretaris)

 

Website en nieuwsbrief door Daniël Koomen en Jacqueline Kuiter

Agenda

Melding doen bij de gemeente?


Meedoen met de raad