Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Dit is het gebied van Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt:

 

Samenstelling huidige wijkraad

  • Bert-Jan Rip (Voorzitter)
  • Pauline Landwehr Johann (Secretaris)
  • Vacant (Penningmeester)
  • Vacant (Notulist)
  • Martin van de Pavert
  • Willie Kemper
  • Esther Pieters

Website en nieuwsbrief door Daniël Koomen en Jacqueline Kuiter

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming