Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

AED Netwerk

 

In 2018 is er in de wijkraadvergadering aandacht besteed aan het opzetten van een AED Netwerk.  Het is de bedoeling dat er in de gemeente Haarlem een optimale dekkingsgraad komt voor AED’s. De eerste 6 minuten zijn cruciaal om te starten met reanimeren en om een AED aan te sluiten. De kans op overleven is dan het grootst. Een ambulance redt het vaak niet om binnen 6 minuten bij het slachtoffer te zijn. De 1e 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal om iemand het leven te redden.

Er zijn zowel particuliere burgerinitiatieven als een initiatief vanuit de gemeente mogelijk.  Naast het plaatsen van een AED zijn er ook burgerhulpverleners nodig om naar een slachtoffer te gaan. Als burgerhulpverlener ben je aangemeld bij een oproepsysteem voor reanimatie. Een hulpverlener krijgt via de mobiele telefoon een oproep.

In onze wijk is er inmiddels een particulier initiatief gestart door een bewoner in de Meeuwenstraat. Ook is de gemeente Haarlem met een initiatief gestart. 

 

Burgerinitiatief Meeuwenstraat

Een bewoner uit de Meeuwenstraat heeft een AED aangeschaft via Pro Cardio. ProCardio  is het bedrijf dat de BuurtAED, de buitenkast en de service zal leveren . 

Dit bedrijf heeft zich volledig gespecialiseerd in de  levering en het onderhoud van Philips AED’s  en buitenkasten. Zij bedienen met eigen medewerkers heel Nederland. Zo blijft de BuurtAED altijd inzetbaar.

 

Initiatief gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem is ook bezig met het opzetten van een AED netwerk in de gemeente en de regio. Zij heeft bureau STAN in de arm genomen en de contactpersoon is Monique Bosscher. Dit bureau is op zijn beurt weer gekozen door de landelijke stichting HartslagNu. HartslagNu heeft er namelijk voor gekozen om de support en nazorg bij STAN weg te zetten, zodat het voor de burgerhulpverlener bekend is waar hij met al zijn/haar vragen terecht kan.

STAN heeft meer dan 70 gemeenten geholpen om hartveilig te worden, waaronder ook de gemeente Haarlem.

STAN levert de techniek voor het oproepsysteem HartslagNu waarbij burgerhulpverleners opgeroepen worden om te helpen bij een hartstilstand om te starten met reanimeren. Daarnaast alarmeren ze zelf ook burgerhulpverleners (via de STAN app) bij andere calamiteiten.

STAN doet er alles aan om zoveel mogelijk burgerhulpverleners en AED’s aangesloten te hebben die ingezet kunnen worden (totdat de ambulance er is) bij het alarmeringssysteem HartslagNu.  Inmiddels heeft Monique Bosscher een werkgroep gevormd met bewoners. Er is een inventarisatie gemaakt en er zijn locaties bepaald waar nog een AED moet komen. Deze locaties zijn gekozen op basis van de huidige AED’s en de straal van 500 meter waarin een AED wordt mee gealarmeerd. De acties van de Hartstichting (BuurtAED,nl) worden hierin meegenomen.

 

HartslagNu  

Bij deze organisatie staan personen geregistreerd die kunnen en willen reanimeren. 

Ben je aangemeld via STAN dan wordt je vanaf augustus 2019 bij een reanimatiemelding opgeroepen door HartslagNu omdat zij het meest geavanceerde systeem hiervoor hebben.

Deze oproep vindt automatisch per sms of via de app plaats.

Er zijn al aanmeldingen uit Haarlem ontvangen voor registratie van AED’s en oproep van burgerhulpverleners die gebruikt mogen worden.

 

AED in de buurt 

Op de website:  aed.rodekruis.nl  kun je inzoomen op de kaart van Nederland om een locatie in de directe omgeving te vinden.

Gele locaties op de kaart betekent, dat ze binnen hangen, rode zijn nog wenselijke locaties. Het Rode Kruis heeft 20.000 geregistreerde AED’s  in Nederland. 

Wat te doen bij een hartstilstand: 

  • bel direct 112
  • haal de dichtstbijzijnde defibrillator op.

 

Er hangen AED’s bij diverse supermarkten  die niet allemaal beschikbaar worden gesteld  voor gebruik derden.

Plusmarkt Marsmanplein gaat, net als alle plusmarkten in Nederland, de AED naar een buitenkast verplaatsen voor algemeen gebruik.

Hoofdkantoor Delhaize van onder meer AH, Etos en Gall &Gall gaat alle beschikbare AED’s naar een buitenkast verplaatsen.

Andere supermarktketens, onder meer Dekamarkt, hebben geen plannen om de AED naar buiten te plaatsen.

 

Reanimatie cursussen  

Reanimatie cursussen kunnen in alle wijken van Haarlem via de EHBO , het Rode Kruis,

Reddingsbrigade of de Hartstichting worden gevolgd. Het is de bedoeling dat een burgerhulpverlener zich daarvoor zelf aanmeldt.

Ze zijn laagdrempelig van opzet en kunnen derhalve ook bij iemand thuis in de woonkamer worden gegeven. 

Via DOCK kun je gratis cursus ruimte huren. Informatie hierover is beschikbaar bij de secretaressegezondheid van de gemeente. 

Zij kan bijvoorbeeld helpen om financiële problemen op te lossen  met betrekking tot locatie en cursus reanimatie. 

De kosten van de opleidingen op de diverse locaties moeten nog worden afgestemd. 

De prijs van de cursus varieert tussen de 60/90 euro.

Indien je een cursus reanimatie met goed gevolg hebt afgelegd betekent het niet, dat je ook automatisch wordt geregistreerd als burgerhulpverlener!

 

Verzekering en voorwaarden plaatsing van een AED

Indien je als bewoners besluit om akkoord te gaan met plaatsing van een AED op je eigen grondgebied, dan kun je deze gewoon meeverzekeren op de polis voor de inboedel/woonhuis verzekering. 

Belangrijk voor de AED is de temperatuur. Deze mag variëren  tussen de min 10 tot plus 50 °C. Een AED dient geplaatst te worden aan een buitenmuur en heeft  een stroomvoorzienings-punt nodig met een maximale afstand van 5 meter.

Hij wordt na plaatsing aangemeld bij het onderhoudsbedrijf.  De kosten voor het onderhoud bedragen ongeveer 35 euro p/jaar.

 

Wervingsacties

25 mei a.s. wordt er een actie gehouden met medewerking van Radio 10 ‘Zomertijd’.

In deze uitzending wordt aandacht gevraagd voor het doen van een voor de AED-reanimatie cursus. Op de Grote Markt in Haarlem wordt op Koningsdag geflyerd om meer burgerhulpverleners te werven.

 

Zodra er meer bekend is over de AED’s in onze wijk, bespreken wij dat in de wijkraadvergadering. De data en de agenda van de wijkraadsvergaderingen, kunt u vinden op onze website.

Agenda

Melding doen bij de gemeente?


Meedoen met de raad