Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Een volgende stap in de ontwikkelvisie Orionzone

Haarlem is een erg gewilde stad om in te wonen. Om aan de stijgende vraag naar woningen te voldoen, wil de gemeente Haarlem tussen nu en 2025 in totaal 10.000 woningen gaan bouwen. De komende jaren merkt dus iedere Haarlemmer dat zijn of haar omgeving verandert. Want door deze groei zijn meer voorzieningen nodig, zoals scholen en sportvelden. Ook komen er meer gebruikers van de openbare ruimte, die hun weg in de stad moeten zien te vinden.

De ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan in Haarlem Noord is één van de acht ontwikkelzones in Haarlem. Dit gebied loopt vanaf het Haarlem voetbalstadion tot en met honkbalstation bij Pim Mulierlaan.

 

In de omgeving Orionweg en Planetenlaan ziet de gemeente kans voor het realiseren van zo’n 600 woningen. Dit heeft ook gevolgen voor de wijk Dietsveld/Vogelbuurt. Denk hierbij o.a. aan de toename van extra verkeer over bijvoorbeeld de Jan Gijzenkade.

In de ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan zijn de volgende initiatieven bekend:
- Bison Bowling
- Verzorgingstehuis Delftweide
- Nova College
- Schoter College
- Zwembad De Planeet
- Haarlem Stadion

 

Samen met de bewoners van de omgeving Orionweg/ Planetenlaan is de afgelopen maanden nagedacht en gesproken over de spelregels waaraan toekomstige bouwplannen in de buurt kunnen worden getoetst.

Het traject heeft ruim 800 reacties opgeleverd, variërend van ideeën over mobiliteit tot sportfaciliteiten in de buurt. Vervolgens heeft het projectteam hard gewerkt aan 2 scenario's. Op dinsdag 12 februari 2019 werden de scenario’s gepresenteerd in het Schoterhof. Vervolgens zijn de scenario's, in de vorm van tekeningen met een toelichting in tekst, opgehangen in de bibliotheek Haarlem Noord. Maandag 25 februari werd daar een afsluitende inloopbijeenkomst georganiseerd.

Op basis van de bewonersreacties op deze scenario’s, heeft het projectteam één voorkeursvariant uitgewerkt voor de ontwikkelvisie. Ook het ontwerp ontwikkelvisie is inmiddels aan de wijkbewoners voorgelegd op 7 mei jl.  Hierop kon tot 15 mei jl. gereageerd worden. Op 20 juni wordt de concept ontwikkelvisie in de commissie Ontwikkeling besproken. En van 26 augustus tot met 7 oktober is de inspraakperiode voor de burger.

Voor de laatste informatie, klik hier.

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming