Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Participatie ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan van start


Haarlem is een erg gewilde stad om in te wonen. Om aan de stijgende vraag naar woningen te voldoen, wil de gemeente Haarlem tussen nu en 2025 in totaal 10.000 woningen gaan bouwen. De komende jaren merkt dus iedere Haarlemmer dat zijn of haar omgeving verandert. Want door deze groei zijn meer voorzieningen nodig, zoals scholen en sportvelden. Ook komen er meer gebruikers van de openbare ruimte, die hun weg in de stad moeten zien te vinden.

De ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan in Haarlem Noord is één van de acht ontwikkelzones in Haarlem. Dit gebied loopt vanaf het Haarlem voetbalstadion tot en met honkbalstation bij Pim Mulierlaan.

 

In de omgeving Orionweg en Planetenlaan ziet de gemeente kans voor het realiseren van zo’n 600 woningen. Dit heeft ook gevolgen voor de wijk Dietsveld/Vogelbuurt. Denk hierbij o.a. aan de toename van extra verkeer over bijvoorbeeld de Jan Gijzenkade.

In de ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan zijn de volgende initiatieven bekend:
- Bison Bowling
- Verzorgingstehuis Delftweide
- Nova College
- Schoter College
- Zwembad De Planeet
- Haarlem Stadion

De gemeente heeft eind 2018 in totaal vijf themasessies georganiseerd in de bibliotheek van Haarlem-Noord, om te inventariseren wat de wensen en ideeën zijn uit de buurt met betrekking tot de ontwikkelzone. Dit zal dan meegenomen worden in de ontwikkeling van de plannen.
In totaal zijn ca. 800 reacties binnengekomen, er is dus volop meegedacht! Veel bewoners gaven aan dat ze meer groen in de wijk wilden en bijvoorbeeld zonnepanelen op de platte daken. En ook is de wens geuit voor een goede mix van eengezinswoningen en seniorenwoningen.

De afgelopen weken zijn de stedenbouwkundige van de gemeente druk bezig geweest al deze reacties te analyseren en categoriseren. Momenteel wordt er hard gewerkt om twee scenario's te schetsen op basis van de opgehaalde ideeën uit de buurt. Op 12 februari (20.00 – 21.30 uur) organiseert de gemeente een bijeenkomst in het Schoterhof, Plesmanplein 10. Hier zullen de 2 scenario's worden gepresenteerd en onderbouwd. Vervolgens zullen de tekeningen (de scenario's) worden opgehangen op in de bibliotheek, waar op 25 februari 2019 dan een afsluitende inloopbijeenkomst wordt georganiseerd.

Voor de laatste informatie, klik hier.

Agenda

Melding doen bij de gemeente?


Meedoen met de raad