Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Wijkschouw

De Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt wil graag de wijkschouw nieuw leven inblazen. Het is de bedoeling dat wijkbewoners, gebiedsagent, deskundigen van de gemeente en Spaarnelanden en de wijkraad kijken hoe het zit op gebied van veiligheid, vandalisme en kwaliteit van onderhoud van het openbare gebied. En daarvoor hebben we uw input nodig!

U kunt het formulier hier downloaden

Agenda

Melding doen bij de gemeente?


Meedoen met de raad