Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Wat doet de wijkraad?

De wijkraad zet zich in om de belangen te behartigen van alle mensen die wonen in en gebruik maken van de wijk. De wijkraad vertegenwoordigt de wijk in de verschillende overleggen met de Gemeente Haarlem. Namens de wijk neemt de wijkraad deel aan wijkgerichte projecten, zoals de vernieuwing van wegen en de aanleg van nieuwe voorzieningen. Ook kan de wijkraad op verzoek van de gemeente of bewoners bemiddelen. De gemeente Haarlem peilt de meningen van de wijkraden wanneer het gaat om nieuw op te zetten beleid. Het is dus onze opdracht als wijkraad om zoveel mogelijk de meningen te peilen van de bewoners.

 

  • De wijkraad vergadert in principe iedere tweede woensdag van de maand (per september 2018). Meer informatie over de vergaderingen is te vinden onder het kopje 'Vergaderingen'
  • Onder 'Projecten' zijn de zaken te vinden waar de wijkraad op dit moment mee bezig is.
  • We geven driemaal per jaar een nieuwsbrief uit. Daarin staat waar de wijkraad zich mee bezig houdt. Heeft u iets leuks uit de buurt te melden of iets aan te kondigen? Stuur dat dan door naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zijn altijd op zoek naar nieuws uit de buurt! De reeds uitgegeven nieuwsbrieven zijn terug te vinden onder 'Nieuwsbrieven'.

 

 

WEES Welkom op onze online Wijkraadvergadering van 10 maart a.s., aanvang 20.00 uur

 

De wijkraadsleden nodigen u van harte uit in de online wijkraadsvergadering van woensdag 10 maart a.s. Praat met ons mee over onderwerpen die onze wijk aangaan. Uw inbreng is heel belangrijk voor ons en de gemeente.

 

Als u wilt deelnemen aan de vergadering en/of een agendapunt wilt indienen, stuurt u dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit kan tot 18.00 uur op 10 maart 2021. U krijgt dan de inloggegevens en de agenda toegestuurd. De agenda wordt komend weekend ook gepubliceerd op Facebook, Nextdoor en onze website www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

 

We zien u graag in onze “online” vergadering.

Publicatie besluiten gemeente Haarlem

 

De gemeente Haarlem is verplicht om haar inwoners op de hoogte te houden over verleende vergunningen, gewijzigde bestemmingsplannen, verkeersbesluiten, verleende omgevingsvergunningen en ontwerpbestemmingsplannen.

Dit doen ze door deze besluiten te publiceren in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen of op internet.

Indien u digitaal op de hoogte wilt blijven, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsberichten van de gemeente Haarlem via : https://www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail/.  Het invulscherm spreekt voor zich.

Voor aankondigingen over de buurt (vergunningen voor bouwplannen, verkeersmaatregelen e.d.) kunt u zich aanmelden via https://www.overheid.nl/. Klik door op “attenderingsservice” (eerste kolom) om aan te geven over welke zaken u geïnformeerd wilt worden.

Zo blijft u op de hoogte van wat er in uw straat of wijk speelt, wat verrassingen, teleurstellingen of frustraties voorkomt. Als u het niet eens bent ben een besluit kunt u daartegen bezwaar of een zienswijze indienen. Zo weet de gemeente wat er onder de inwoners leeft. De wijkraad blijft ook graag op de hoogte van wat er in onze wijken speelt. U kunt ons altijd bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Samenstelling huidige wijkraad

  • Bert-Jan Rip (Voorzitter)
  • Pauline Landwehr Johann (Secretaris)
  • Carla van Zantvliet (Penningmeester)
  • Barbara Pronk (Notulist)
  • Martin van de Pavert
  • Esther Pieters

Website en nieuwsbrief door Daniël Koomen en Jacqueline Kuiter

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming