Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Wat doet de wijkraad?

De wijkraad zet zich in om de belangen te behartigen van alle mensen die wonen in en gebruik maken van de wijk. De wijkraad vertegenwoordigt de wijk in de verschillende overleggen met de Gemeente Haarlem. Namens de wijk neemt de wijkraad deel aan wijkgerichte projecten, zoals de vernieuwing van wegen en de aanleg van nieuwe voorzieningen. Ook kan de wijkraad op verzoek van de gemeente of bewoners bemiddelen. De gemeente Haarlem peilt de meningen van de wijkraden wanneer het gaat om nieuw op te zetten beleid. Het is dus onze opdracht als wijkraad om zoveel mogelijk de meningen te peilen van de bewoners.

 

  • De wijkraad vergadert in principe iedere tweede woensdag van de maand (per september 2018). Meer informatie over de vergaderingen is te vinden onder het kopje 'Vergaderingen'
  • Onder 'Projecten' zijn de zaken te vinden waar de wijkraad op dit moment mee bezig is.
  • We geven driemaal per jaar een nieuwsbrief uit. Daarin staat waar de wijkraad zich mee bezig houdt. Heeft u iets leuks uit de buurt te melden of iets aan te kondigen? Stuur dat dan door naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zijn altijd op zoek naar nieuws uit de buurt! De reeds uitgegeven nieuwsbrieven zijn terug te vinden onder 'Nieuwsbrieven'.

 

AANKONDIGING JAARVERGADERING 2021

 

Wij nodigen alle buurtbewoners van Dietsveld-Vogelbuurt van harte uit op onze jaarvergadering van 14 april a.s., aanvang 20.00 uur.

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om op locatie te vergaderen, maar ook online kunnen wij terugblikken op wat de wijkraad het afgelopen jaar heeft gedaan en in de komende maanden wil gaan doen.

Bovendienhebben wij gastsprekers van de gemeente Haarlem en Haarlem Ontmoet uitgenodigd om te vertellen over “Eenzaamheid”.

Haarlem Ontmoet is een samenwerking van maatschappelijke organisaties om eenzaamheid onder de inwoners van Haarlem terug te dringen en te voorkomen.

Misschien kent u wel iemand in de buurt die eenzaam is, of bent u het zelf. Kom dan naar de vergadering om te kijken wat u hieraan kunt doen.

Om aan de vergadering deel te nemen stuurt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en u krijgt dan voor de vergadering de inloggegevens toegestuurd.

Graag tot 14 april a.s.

Bekijk hier de agenda.

 

Leden wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt

 

 

Enquête braderie Vergierdeweg 2021

Beste buurtbewoners,

Afgelopen februari hebben wij u gevraagd om een enquête in te vullen over de animo voor het organiseren van een braderie op de Vergierdeweg. Wij zijn heel blij met uw positieve, leuke en inspirerende reacties. Bijna 80% van de buurtbewoners is geïnteresseerd in een braderie of een ander buurtfeest/evenement.

De wijkraad en Team braderie gaan de reacties inventariseren en bekijken of in september een braderie of buurtfeest georganiseerd kan worden.

Voor de zomer willen wij de knoop doorhakken, omdat we dan misschien meer weten over de eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen.

Wij houden u op de hoogte!

Als u de enquête alsnog wil invullen,kan dat via onderstaande link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmMu-27qASI812OVXkKEqw8ezT5AfewGiDlhFq8Vk15E59Uw/viewform

 

Samenstelling huidige wijkraad

  • Bert-Jan Rip (Voorzitter)
  • Pauline Landwehr Johann (Secretaris)
  • Carla van Zantvliet (Penningmeester)
  • Barbara Pronk (Notulist)
  • Martin van de Pavert
  • Esther Pieters

Website en nieuwsbrief door Daniël Koomen en Jacqueline Kuiter

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming