Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Wat doet de wijkraad?

De wijkraad zet zich in om de belangen te behartigen van alle mensen die wonen in en gebruik maken van de wijk. De wijkraad vertegenwoordigt de wijk in de verschillende overleggen met de Gemeente Haarlem. Namens de wijk neemt de wijkraad deel aan wijkgerichte projecten, zoals de vernieuwing van wegen en de aanleg van nieuwe voorzieningen. Ook kan de wijkraad op verzoek van de gemeente of bewoners bemiddelen. De gemeente Haarlem peilt de meningen van de wijkraden wanneer het gaat om nieuw op te zetten beleid. Het is dus onze opdracht als wijkraad om zoveel mogelijk de meningen te peilen van de bewoners.

 

 • De wijkraad vergadert in principe iedere tweede woensdag van de maand (per september 2018). Meer informatie over de vergaderingen is te vinden onder het kopje 'Vergaderingen'.
 • Onder 'Projecten' zijn de zaken te vinden waar de wijkraad op dit moment mee bezig is.
 • We geven driemaal per jaar een nieuwsbrief uit. Daarin staat waar de wijkraad zich mee bezig houdt. Heeft u iets leuks uit de buurt te melden of iets aan te kondigen? Stuur dat dan door naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zijn altijd op zoek naar nieuws uit de buurt! De reeds uitgegeven nieuwsbrieven zijn terug te vinden onder 'Nieuwsbrieven'.

 • U kunt de wijkraad mailen op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

OPROEP

Van wijkraad naar wijkplatform: Meepraten en meedenken?

In 2023 wil het gemeentebestuur in het kader van de Nieuwe Democratie met alle Haarlemmers nadenken over de transitie van wijkraad naar wijkplatform. In 2024 moet deze transitie voltooid zijn. Het doel is om de participatie te verbeteren en de betrokkenheid van bewoners te versterken.

Het wijkplatform zal meer op thema werken, bijvoorbeeld het bevorderen van verkeersveiligheid, sport en spel, groen toevoegen etc. Dit gebeurt dan vanuit een netwerk van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze zullen meer gaan samenwerken om de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk te verbeteren.

Op dinsdag 4 april a.s. organiseert de gemeente een brainstormsessie over de verandering van wijkraad naar wijkplatform. Jij als betrokken burger, ondernemer of maatschappelijk werker mag hieraan ook deelnemen.

Dus wil je meepraten over de rol van een wijkplatform, als opvolger van de wijkraad, binnen onze wijk, reageer dan naar ons emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je krijgt dan de informatie over de bijeenkomst toegezonden.

 

 

Uitbreiding betaald parkeren: inspraak verwerkt

Meer dan 1200 Haarlemmers hebben een inspraakreactie gegeven op de uitbreiding van het betaald parkeren. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen.

Betaald parkeren wordt vanaf 2024 uitgebreid in 11 wijken in Haarlem. Afgelopen najaar konden inwoners suggesties meegeven voor het nieuwe parkeerbeleid. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen. De 2 grootste aanpassingen zijn:

 1. De kosten voor de 1e bewonersparkeervergunning in de parkeerzones C en D worden vanaf 1 januari 2024 verlaagd, en blijven tot 1 januari 2027 gelijk. Haarlemmers betalen per jaar voor de 1e vergunning in parkeerzone C € 99 euro, en in parkeerzone D € 64. Dit lagere tarief geldt ook voor bewoners die nu al een parkeervergunning hebben in zone C.

 2. De buurten Zuiderhout, Ramplaankwartier en Oosterduin worden onderdeel van parkeerzone D. Reden is dat deze buurten door de Randweg gescheiden zijn van de rest van de wijk. Zuiderhout is ook nog door stadspark Haarlemmerhout gescheiden van de rest van de wijk. 

De aanpassingen staan in een collegevoorstel. Dat gaat nu naar de gemeenteraad ter bespreking.

Het uitbreiden van het betaald parkeren is nodig om het groeiende parkeerprobleem in de stad aan te pakken. Zo ontstaat ruimte voor groen, spelen, fietsen en elkaar ontmoeten.

Op 23 maart wordt het collegevoorstel besproken in de commissie Beheer, om daarna voor besluitvorming te agenderen in de gemeenteraadsvergadering van 30 maart.
Vanaf 27 februari is meer informatie over deze vergaderingen te vinden op 
www.gemeentebestuur.haarlem.nl

Kijk voor meer informatie hier. De nota van antwoord treft u hier aan.

 

https://haarlem.nl/uitbreiding-betaald-parkeren-inspraak-verwerkt

 

 

Gilde Haarlem

Heeft u zin om door Haarlem te wandelen onder begeleiding van een ervaren gids? Neem dan contact op met het Gilde Haarlem.

Het Gilde Haarlem heeft 17 gidsen beschikbaar, die graag met u door de prachtige stad lopen. De gidsen zijn als vrijwilliger verbonden aan Gilde Haarlem (onderdeel van de Stichting Vrijwilligerscentrum Haarlem) en hebben een gedegen opleiding gevolgd, zodat u er van op aan kunt dat uw wandeling met ons een onvergetelijke ervaring wordt.

Stadswandelingen:
Voor informatie over stadswandelingen belt u op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur en vanaf 18.00 tot 19.30 uur met tel. 06-16410803.

Website: https://www.gildehaarlem.nl

 

Update Orionzone

De antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomst op 6 september jl. over de Orionzone-Sportweg zijn gepubliceerd. De Q&A kunt u hier vinden.

 

Nieuwsbrief november 2022

Wilt u de nieuwsbrief van november 2022 lezen? Klik dan hier.

 

Samenstelling huidige wijkraad

 • Bert-Jan Rip (Voorzitter)
 • Rina Stroo (Secretaris)
 • Carla van Zantvliet (Penningmeester)
 • Barbara Pronk (Notulist)
 • Martin van de Pavert
 • Esther Pieters
 • Daniël Koomen (Website)
 • Jacqueline Kuiter (Nieuwsbrief en Website)
 • Pauline Landwehr Johann

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming