Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Column: J. Kuiter

Een bewogen avond

Op dinsdagavond 22 november 2022 hadden de wijkraden Vondelkwartier en Dietsveld-Vogelbuurt een bewoners bijeenkomst georganiseerd over het invoeren van betaald parkeren in onze wijken. Hierbij waren de fractievoorzitters van de coalitiepartijen uitgenodigd om uitleg en verduidelijking te geven over dit voornemen. Er is namelijk veel weerstand tegen de invoering.

 

Ik sta in het donker bij de Bavoschool in de Reviusstraat om de bewoners te ontvangen. En dat zijn er veel, veel meer dan de 100 mensen die de wijkraden verwachtten.

De bewoners zijn boos en geagiteerd en zij verwachten veel van de bijeenkomst.

Als ik als een van de laatsten de gymzaal binnenga, merk ik dat het er al erg warm en benauwd is. Ook is er veel drukte en Thea Roos van wijkraad Vondelkwartier probeert de mensen stil te krijgen.

Iedere fractievoorzitter krijgt het woord en kreten als ‘vergroenen, “meer speelplekken voor kinderen”, “toegankelijker maken van de buurt voor iedereen”, “aanleggen van bredere fietspaden en stoepen” komen voorbij. Het publiek wordt rumoerig en sommigen zitten te morren en beginnen te roepen dat het invoeren van betaald parkeren moet stoppen. Een fractievoorzitter geeft aan dat de gemeente dan geen cent meer heeft om uit te geven. Waarop het publiek verzucht: “ah gossie”.

Er is geen probleem met parkeren, er zijn zelfs genoeg parkeerplekken volgens de meeste bewoners.

Er zijn ook voorstanders voor het betaald parkeren maar dat is een minderheid. Hun idee is: minder auto’s is beter voor het milieu en het zorgt voor meer ruimte en veiligheid voor zwakkere verkeersdeelnemers.

 

Als nog voor de pauze duidelijk wordt dat het besluit over het gereguleerd parkeren al is genomen en dat daarover niet meer gediscussieerd kan worden, lopen veel bezoekers boos en teleurgesteld weg. Opmerkingen als “wat een poppenkast”, “er wordt niet naar ons geluisterd’, “de fractievoorzitters doen als we kleine kinderen zijn en weten zelf alles beter” komen voorbij. Zijn ze hiervoor gekomen?

Na de commotie van weglopende bewoners is er een korte pauze, waarin de weerzin tegen het betaald parkeren ook nog duidelijk wordt gemaakt aan de fractievoorzitters.

Na de pauze mogen de overgebleven bewoners vragen stellen. Dit gaat vooral over de praktische zaken. Hoe zit het met volwassen thuiswonende kinderen die ook een auto nodig hebben voor hun werk? Gelden de bezoekersvergunning ook voor mantelzorgers en zorgmedewerkers? Hoe werkt een vergunning als je een eigen oprit of garage hebt? Kunnen er geen alternatieven bedacht worden of draagvlak onderzoek gedaan? De fractievoorzitters hebben hierop nog niet alle antwoorden paraat.

Of de praktische zaken goed zijn uitgewerkt? Dat is nog maar de vraag. De gemeente Haarlem heeft in ieder geval nog veel werk te doen.

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming