Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Braderie 2022

Helaas zal de braderie op de Vergierdeweg ook in 2022 niet plaatsvinden. De organisatoren van de vorige edities hebben hun taken neergelegd vanwege andere werkzaamheden. De edities van 2020 en 2021 konden niet doorgaan vanwege de coronapandemie.

De wijkraad heeft in de nieuwsbrief van februari 2021 een enquête gehouden om te toetsen of er nog belangstelling was voor een braderie. Op deze enquête hebben 112 personen gereageerd, waarvan 87 mensen graag een braderie wilden. Ook wilden er 9 mensen helpen organiseren en 2 mensen wilden sponsoren. Zes mensen dienden een alternatief idee in.

Helaas heeft geen van deze personen het voortouw genomen om de braderie te organiseren. De leden van de wijkraad betreuren dit. Echter de organisatie van de braderie is nooit een onderdeel van de taken van de wijkraad geweest. Buurtbewoners hebben dit evenement in het verleden altijd zelf georganiseerd.

 

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming