Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Braderie 2021 gaat niet door.

 

In de nieuwsbrief van mei jl. hebben wij aangegeven, dat we voor de zomervakantie een besluit zouden nemen over de doorgang van de braderie.

 

Het onderwerp is in de afgelopen wijkraadvergadering besproken. De conclusie is dat het moeilijk blijft om in te schatten hoe het in het najaar zal zijn en of de 1,5 meter afstand dan daadwerkelijk losgelaten kan worden (zeker nu de besmettingen de afgelopen week weer zo snel oplopen). Want zo lang de 1.5 meter afstand-regel van kracht is, zien wij geen mogelijkheid om de braderie dusdanig in te richten en de regels te handhaven.  Die verantwoordelijk kunnen en willen we niet nemen. 

 

Daarnaast is het kort dag om alles nog te organiseren met de zomervakantie die voor de deur staat. Er zijn een hoop vrijwilligers nodig om van de braderie een succes te maken. Gelukkig zijn er een aantal mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld, maar toch zijn we genoodzaakt om naast deze aanmeldingen nog op zoek te gaan naar meer hulp.

Alles bij elkaar genomen, hebben we helaas moeten besluiten om de braderie in september niet door te laten gaan. 

 

In de winter komt het onderwerp wederom op de agenda van de wijkraad en gaan we kijken of we genoeg draagvlak en vrijwilligers kunnen vinden. Zo niet, dan zou het kunnen zijn dat we gaan kijken naar een andere buurtactiviteit of invulling. 


We zullen u op de hoogte houden van de komende plannen. Daarnaast kunt u de data en notulen van de wijkraadvergaderingen terugvinden op onze website: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl, onze Facebook pagina of op Nextdoor.  

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming