Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 05 september 2023 Hits: 129

DEELMOBILITEIT IN HAARLEM

DENK MEE!

Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad zijn. Haarlem is ook een groeiende stad waar 10.000 woningen gebouwd gaan worden. Dit heeft gevolgen voor het verkeer binnen en buiten de stad. Met de groei van het aantal woningen zullen we anders moeten gaan reizen. Zoals ook opgenomen in het mobiliteitsbeleid is er meer ruimte nodig voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer en kan het autogebruik niet meegroeien. De Nota deelmobiliteit beschrijft op welke wijze deelauto’s en andere deelvoertuigen ingezet kunnen worden om tot deze andere manier van reizen te komen.

Als we vaker vervoersmiddelen delen zijn er minder nodig. Zo houden we meer ruimte op straat voor andere dingen zoals spelen, groen en ontmoeten. In de Nota deelmobiliteit staat hoe we de komende jaren toewerken naar het meer delen van vervoermiddelen. Iedereen kan tot en met 29 mei 2023 reageren op de nota.

Meer informatie kunt u vinden via:
1) https://haarlem.nl/reageren-op-de-nota-deelmobiliteit#/nieuw
2) https://haarlem.nl/deelmobiliteit#wat-u-moet-weten-7072

De nota is hier te vinden.

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming