Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 17 september 2023 Hits: 111

Hulp bij schoolkosten voor ouders met een laag inkomen

Een nieuw schooljaar betekent voor veel ouders extra kosten voor hun schoolgaande kinderen. Kosten voor een schooltas, kleding voor de gymles, een schoolreisje of de ouderbijdrage. Hebt u een laag inkomen? De regeling Tegemoetkoming schoolkosten 2023-2024 kan u helpen bij deze extra kosten. 

Alle ouders van schoolgaande kinderen met een HaarlemPas hebben in juli een aanvraagformulier ontvangen. Hebt u geen HaarlemPas maar een inkomen tot 130% van het Bijstandsniveau? Dan kunt u ook gebruik maken van deze regeling! 

Kijk voor meer informatie op de webpagina https://haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming