Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 07 november 2023 Hits: 84

Aanpassing participatiebeleid

De gemeente past het participatiebeleid aan. Met het nieuwe participatiebeleid spreekt de gemeente nog duidelijker de samenwerking af tussen inwoners, ondernemers, college en raad.

 

Wat u moet weten

De gemeente werkt op verschillende manieren samen met inwoners. Het betrekken van Haarlemmers bij gemeentelijk beleid en projecten noemen ze burgerparticipatie. De laatste jaren zijn daar steeds vaker initiatieven van burgers bij gekomen, waarbij het juist de gemeente is die wordt betrokken. Dit noemen ze overheidsparticipatie.

Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren wordt het beleid op een aantal punten aangepast. Met deze aanpassingen komen ze voortaan tot een besluit dat van alle kanten is bekeken en goed doordacht is.

Wat hieraan vooraf ging

De afgelopen maanden heeft de gemeente gesprekken gevoerd met Haarlemmers over de aanpassing van het huidige participatiebeleid. De opbrengst daarvan leest u in het participatieverslag dat u op deze pagina kan vinden onder 'Documenten'. Vervolgens is de 1e versie van het nieuwe participatiebeleid geschreven waar u nu op kunt reageren. Het definitieve nieuwe participatiebeleid wordt gemaakt op basis van de reacties op de 1e versie en wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Initiatief bewoners

Participatie in Haarlem kent inmiddels verschillende vormen. Voorheen nam de gemeente het initiatief en vroegen ze bewoners mee te doen, nu nemen ook bewoners steeds vaker het initiatief en worden wij gevraagd mee te doen. Beide vormen leggen ze nu vast, want ze zijn even belangrijk.

Mate van invloed

Het is vaak niet duidelijke hoe er geparticipeerd kan worden. Het voorstel probeert dat duidelijker te maken. In de 1e versie van het nieuwe participatiebeleid wordt beschreven op wat voor manier u kunt deelnemen in een bepaalde situatie. Het zijn voorbeelden, omdat participatie ook maatwerk is en daarom in elke situatie anders ingericht kan worden.  

  • Zehebben de verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen in de samenleving. Daarom organiseren ze bij onderwerpen voor deze groepen alleen participatie op de uitvoering

  • Bij onderwerpen die voor alle mensen in de stad belangrijk zijn, stellen wij de regels vast en halen ze ideeën en reacties op om onze besluiten te verbeteren

  • Bij onderwerpen die in de leefomgeving van bewoners spelen kunnen ze vormen van zeggenschap bij de buurt neerleggen om zo eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren. Dit leggen ze nu voor het eerst vast

Openheid over afspraken

Bij bewonersparticipatie, waarbij het initiatief bij de gemeente ligt, wil de gemeente helder zijn in welke regels ze volgen. Beleid wordt democratischer als Ze weten wat er speelt en ze deze informatie meenemen in de plannen. En beleid wordt effectiever als bewoners ook inzien dat hun belangen en zorgen zijn herkend en met aandacht zijn bekeken. Dit vraagt om een precies en open proces en om duidelijke communicatie en terugkoppeling over dat proces. Daarom beschrijft de gemeente nu vanaf het 1e bestuurlijke besluit hoe ze de participatie vormgeven en maken ze altijd een participatieverslag wanneer de gemeenteraad een besluit neemt.

Alle inwoners betrekken bij participatie

De gemeente wil bij participatie ook groepen betrekken die zich minder snel laten horen: het stille midden, afhakers en jongeren. Zo kunnen ze beter de kennis, informatie en ervaring van alle inwoners in de stad benutten en zo de kwaliteit van besluiten verhogen. Dat deden ze al, maar ze gaan dat nog meer doen. Door inwoners te ontmoeten op plekken waar zij samenkomen, zoals jongerencentra, verenigingen, scholen en gebedshuizen.

Meedenken en meedoen

De afgelopen maanden heeft de gemeente met Haarlemmers gesproken over de aanpassing van het participatiebeleid. Ze hebben daarna een eerste versie van het nieuwe participatiebeleid gemaakt. Zie: https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/vergadering/1169152#:~:text=3-,3,Actualisatie%20participatiebeleid,-3. U kunt de documenten bekijken door op de rode knop te klikken bij agendapunt 3.

U kunt van 6 november tot en met 18 december 2023 reageren op de 1e versie van het nieuwe participatiebeleid. Op basis van de reacties op de 1e versie maken ze het definitieve nieuwe participatiebeleid.

Klik op de knop hieronder om uw mening te geven via het online inspraakformulier. 

https://haarlem.nl/reageer-op-de-1e-versie-van-het-participatiebeleid

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming