Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 19 februari 2019 Hits: 233

De gemeente Haarlem heeft een budget van ongeveer € 230.000 voor initiatieven uit de stad. Iedereen kan aanspraak maken op dit budget. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Initiatiefraad. Dit doen zij met de door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. De raad bestaat uit 4 Haarlemmers en een gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem. De gebiedsverbinder zit in de raad als secretaris en heeft geen stemrecht.

Daarnaast kan dit budget ook door wijkraden worden aangesproken, voor zaken die de wijkraad kunnen ondersteunen.

Lees hier meer.

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming