Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 25 februari 2019 Hits: 238

Volgende stap in ontwikkelvisie Orionzone

Samen met de bewoners van de omgeving Orionweg/Planetenlaan is de afgelopen maanden nagedacht en gesproken over de spelregels waaraan toekomstige bouwplannen in de buurt kunnen worden getoetst.

Het traject heeft ruim 800 reacties opgeleverd, variërend van ideeën over mobiliteit tot sportfaciliteiten in de buurt. De afgelopen weken is door het projectteam hard gewerkt aan 2 scenario's. Op dinsdag 12 februari 2019 worden van 19.30 tot 21.00 uur de scenario’s gepresenteerd in het Schoterhof, Plesmanplein 10. Vervolgens worden de scenario's, in de vorm van tekeningen met een toelichting in tekst, opgehangen in de bibliotheek Haarlem Noord. Maandag 25 februari zal hier een afsluitende inloopbijeenkomst worden georganiseerd.

Op basis van de reacties op de scenario’s gaat het projectteam na 25 februari één voorkeursvariant uitwerken voor de ontwikkelvisie. Ook deze ontwerp ontwikkelvisie zal eerst aan de wijk worden voorgelegd.

Bron: https://www.haarlem.nl/nieuws/een-volgende-stap-in-de-ontwikkelvisie-orionzone/

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming