Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 25 februari 2019 Hits: 211

Nieuwe ronde voor subsidie sociale initiatieven

Haarlem zoekt naar sociale ideeën die nieuw zijn voor Haarlem of die verbinding leggen tussen zorg en welzijn. Zodat Haarlemmers meer met elkaar in contact komen en elkaar helpen om prettig en zelfstandig te wonen en te leven. Tot 1 april 2019 kunnen weer nieuwe voorstellen worden ingediend voor subsidie.

Goede sociale ideeën zijn geld waard

Er is jaarlijks subsidie beschikbaar voor het opstarten of ontwikkelen van een nieuwe aanpak, idee of project. Deze subsidie wordt eenmalig verstrekt. U vraagt de subsidie schriftelijk aan. Dat kan vóór 1 april of vóór 1 oktober. Goede sociale ideeën zijn geld waard en zijn onmisbaar voor onze wijken en buurten, dus organisaties, stichtingen, bewoners en wijkraden met een goed idee, stuur uw aanvraag in.

Meer informatie over deze subsidie vindt u hier: https://www.haarlem.nl/subsidie-sociale-initiatieven/.

Bron: https://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwe-ronde-voor-subsidie-sociale-initiatieven/

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming