Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 15 februari 2020 Hits: 607

Als tip doet Menno Evers nog een oproep aan alle bewoners van onze mooie wijk in Noord: ga met elkaar in gesprek, kijk hoe je de buurt verder wil verbeteren, wil je minder auto’s (autodelen), meer groen; misschien elkaar anders ontmoeten door een straatfeest te organiseren – roep zo nodig de hulp in van de wijkraad.

Hieronder nog een aantal handige websites:

https://www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget/ voor het aanvragen van subsidie voor buurtactiviteiten

https://www.haarlem.nl/leefstraat-organiseren/ voor het organiseren van een Leefstraat (de straat een paar weken dicht voor verkeer….)

https://www.haarlem.nl/stadsdeel-noord/ voor informatie over afvalinzameling, projecten en het laatste nieuws over stadsdeel Noord

 

Afdrukken

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming