Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 30 juni 2021 Hits: 119

Tijdens fase 1 is al een gedeelte van het Schoterbos opgeknapt. Er is meer open water gemaakt om de waterafvoer te verbeteren en een gedeelte van de bomen en het groen hebben al een opknapbeurt gekregen.

In februari is de gemeente gestart met werkzaamheden voor de vervolgfasen. Er is toen gestart met het onderhoud aan het groen in het park in de delen van het park die nog niet waren aangepakt.

Naast het onderhoud aan het groen wordt er in week 34 van dit jaar gestart (week van 23 augustus) met de resterende werkzaamheden. Zo blijft het park bereikbaar tijdens de zomervakantie.

 

Vanaf week 34 zal de aannemer het volgende gaan doen:

  • Aanleggen van twee doorgaande fietspaden, met bijbehorende bruggen
  • Voetpaden worden verbeterd en aangelegd
  • De smalle poldersloot wordt verbreed;
  • Er zullen nieuwe bankjes en afvalbakken worden geplaatst
  • Er komen nieuwe mogelijkheden voor spelen en sporten.

 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Ook gedurende de werkzaamheden blijft het Schoterbos grotendeels bereikbaar. Voor uw veiligheid zijn enkele paden in het park tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten voor fiets- en voetgangers. Over de overige paden kan u uw weg vervolgen. Daarnaast is het belangrijk dat u tijdens de werkzaamheden uw hond aangelijnd houdt in verband met de veiligheid van u en uw hond.

Meer informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op www.haarlem.nl/schoterbos.

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming