Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 16 december 2021 Hits: 88

Beste buurtbewoners,

Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.

De afgelopen maanden ervaren buurtbewoners rondom het Roerdompplein overlast van jongeren. De overlast bestaat uit:

  1. Geluidsoverlast zoals schreeuwen en harde muziek

  2. Intimidatie (brutaal, schelden, bang maken en in de weg staan)

  3. Vernielingen aan de buurt en aan de Koningin Emmaschool

  4. Vuurwerk afsteken en gooien

Diverse bewoners hebben zelf geprobeerd om de jongeren aan te spreken, maar dat heeft geen resultaat gehad. Daarom hebben de bewoners de gemeente gevraagd om in te grijpen.

De gemeente zal in samenwerking met de politie vaker aanwezig zijn om de jeugd aan te spreken en namen noteren van jongeren. Zo kan er gerichter ingezet worden op jongeren die verantwoordelijk zijn voor deze overlast. Als het nodig is zullen er gesprekken volgen met ouders door handhaving en/of politie.

Misschien weten niet alle buurtbewoners dat dit speelt en daarom heeft de gemeente in de omgeving een brief in de bus laten bezorgen, waarin meer informatie staat over de overlast.

Er zijn mogelijk ook ouders die hun kind in de overlast erkennen. De gemeente en de politie doet een dringend beroep op deze ouders om met hun kind in gesprek te gaan.

Als u overlast ervaart kunt u dit melden:

  1. Bij de meldkamer van handhaving via 023-5114950. Bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 8.30 uur en 23.00 uur. Op zondag van 13.00 uur tot 21.15 uur.

  2. Buiten de werktijden van de meldkamer kunt u bellen met de politie via 0900-8844.

  3. Bij spoed belt u altijd 112.

Bijgaand treft u de brief aan die door de gemeente aan de bewoners is verzonden. Hierin vindt u nog meer informatie.