Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 15 september 2022 Hits: 49

Per 1 september 2022 is er een definitief groenbeleidsplan

 

Afgelopen voorjaar konden alle inwoners van Haarlem inspraak leveren op het Groenbeleidsplan. Inmiddels is het groenbeleidsplan definitief geworden. Vanuit de wijkraad waren er twee vragen gesteld. De eerste vraag ging over hoe de beheerskosten van het groen geregeld zijn. De gemeente Haarlem geeft aan dat deze kosten geregeld zijn via een dienstverleningsovereenkomst met Spaarnelanden.

De tweede vraag was of de noordzijde van de Jan Gijzenkade evenals de zuidzijde als hoofdbomenstructuur aangewezen kan worden. Het antwoord van de gemeente is

Indien aan de noordkant bij herinrichting niet voldoende ruimte kan worden gecreëerd voor de hoofdbomenstructuur dan zal onverkort worden gezorgd voor voldoende groenvariatie, m.n. ook door de aanwezigheid van de ecologische verbindingszone.

Meer informatie vind je via deze link. Het groenbeleidsplan wordt behandeld onder nummer 3.

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming