Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 21 januari 2023 Hits: 77

VanHier Haarlem: één loket voor al uw hulpvragen

Sinds 1 januari 2023 kunt u voor al uw vragen over ondersteuning op het gebied van wonen, werk, geld, ontmoeten, zorg, opvoeden, dagbesteding en vervoer terecht bij VanHierHaarlem. VanHier Haarlem is een coöperatie van DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens, Stichting Ontmoeting, Zorgbalans en Leger des Heils. Die organisaties werken al jaren in Haarlem en VanHier Haarlem bundelt de krachten van diverse partners en vrijwilligers om inwoners te helpen.

Voor meer informatie kijk hier.

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming