Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 09 februari 2023 Hits: 17

Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland

Het comité verleent hulp aan inwoners van deze regio die een noodzakelijke incidentele uitgave moeten doen, maar dit echt niet kunnen. Daar waar de verschillende instanties en fondsen niet meer kunnen voorzien, maar de nood onverminderd hoog is, kan het comité bijspringen.

 

Stille armoede

Niet zelden helpt het comité mensen die in zogenaamde ‘stille armoede’ leven. Het water staat hen eigenlijk structureel aan de lippen, maar de omgeving weet er niet van of kan hier om andere redenen niet bij helpen. Als voor deze mensen de wasmachine, fiets of koelkast het begeeft, is er geen vangnet en geen oplossing, terwijl het probleem onverminderd groot is. Aarzel niet om hulp te vragen als u tot deze doelgroep behoort.

 

Belang van donaties

Hulp kan natuurlijk alleen geboden worden, als je als comité ook echt iets te bieden hebt. Donaties zijn dan ook cruciaal. Het leven is zo duur geworden dat de (al dan niet ‘stille’) armoede voor een steeds grotere groep mensen op de loer ligt. Zonder afbreuk te doen aan het leed dat nu al veel mensen treft: de grootste groep mensen moet de pijn van de energiecrisis en de inflatie nog gaan ervaren. Wij verwachten helaas dat nog meer mensen in de zorgen geraken. Het is daarom belangrijk dat inwoners van Zuid-Kennemerland, van Haarlem en omstreken, zich bewust zijn van de rol die zij kunnen spelen voor hun medemens. Een donatie, hoe groot of klein ook, maakt een verschil in een mensenleven. We hopen gewoon dat iedereen zich wil afvragen of en wat voor de medemens gedaan kan worden.

 

De Paasactie

Begin april willen wij in samenwerking met de voedselbank en de stichting Ontmoet de daarbij aangesloten medebewoners een waardebon van € 20,00 geven, te gebruiken bij een nader te bepalen supermarktketen.

 

Doneren aan Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland?

De Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland ontvangt geen subsidie. Om hulp te kunnen blijven bieden wordt een beroep gedaan op particulieren, instellingen waaronder kerken, stichtingen, andere fondsen, bedrijven, serviceclubs e.d.

Wij hebben de ANBI status en van elke euro die u doneert gaat 91 eurocent naar de doelgroep.

Wie het werk van het Comité Bijzondere Hulp wil steunen kan een bijdrage storten op een van deze rekeningnummers: NL64 INGB 0001 3090 47 of NL61 ABNA 0560 1379 90.In geval van beide rekeningen ten name van Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland.

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming