Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 28 februari 2023 Hits: 72

Uitnodiging 7 en 8 maart met de Haarlemmers over het betaald parkeren

SP, OPHaarlem en Hart voor Haarlem nodigen de Haarlemmers uit om op 7 of 8 maart hun stem en hun ideeën te laten horen over betaald parkeren (de parkeerreguleringsplannen) van de coalitie en mee te denken over een referendum.

De twee avonden zijn  op 7 maart in de Papagaai en op 8 maart in de St. Bavo gymzaal in Noord.

Hieronder treft u meer informatie aan.

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming