Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Nieuws 08 mei 2023 Hits: 48

Autovrije zondag in de wijk Dietsveld-Vogelbuurt?

De gemeente Haarlem invulling geven aan autovrije zondag in het kader van de Europese week van de Mobiliteit. Dit jaar is dat 17 september.

De bedoeling is dat er een vrijwillige autovrije zondag in een deel van de gemeente wordt georganiseerd.

In de wijkraadvergadering Dietsveld-Vogelbuurt van 10 mei a.s. wordt besproken of er genoeg interesse hiervoor is.

 

Wilt u meedenken of praten over dit onderwerp?

Kom dan 10 mei a.s. naar de Vergierdeweg 50 te Haarlem. De vergadering begint om 20.00 uur.

 

Meer informatie over de vergadering vindt u op de website www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

 

 

 

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming