Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Vacatures:

 

 

 Samenstelling huidige wijkraad

  • Bert-Jan Rip (Voorzitter)
  • Rina Stroo (Secretaris)
  • Carla van Zantvliet (Penningmeester)
  • Barbara Pronk (Notulist)
  • Martin van de Pavert
  • Esther Pieters
  • Daniël Koomen (Website)
  • Jacqueline Kuiter (Nieuwsbrief en Website)
  • Pauline Landwehr Johann

 

Gebied

Dit is het gebied van Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt:

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming