Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

AED Netwerk 

 

Het is de bedoeling dat er in de gemeente Haarlem een optimale dekkingsgraad komt voor AED’s. De eerste 6 minuten zijn cruciaal om te starten met reanimeren en om een AED aan te sluiten. De kans op overleven is dan het grootst. Een ambulance redt het vaak niet om binnen 6 minuten bij het slachtoffer te zijn. De 1e 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal om iemand het leven te redden.

Er zijn zowel particuliere burgerinitiatieven als een initiatief vanuit de gemeente mogelijk.  Naast het plaatsen van een AED zijn er ook burgerhulpverleners nodig om naar een slachtoffer te gaan. Als burgerhulpverlener ben je aangemeld bij een oproepsysteem voor reanimatie. Een hulpverlener krijgt via de mobiele telefoon een oproep.

Initiatief gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem is bezig met het opzetten van een AED netwerk in de gemeente en de regio. Zij heeft bureau STAN in de arm genomen en de contactpersoon is Monique Bosscher. Dit bureau is op zijn beurt weer gekozen door de landelijke stichting HartslagNu. HartslagNu heeft er namelijk voor gekozen om de support en nazorg bij STAN weg te zetten, zodat het voor de burgerhulpverlener bekend is waar hij met al zijn/haar vragen terecht kan.

STAN heeft meer dan 70 gemeenten geholpen om hartveilig te worden, waaronder ook de gemeente Haarlem.

STAN levert de techniek voor het oproepsysteem HartslagNu waarbij burgerhulpverleners opgeroepen worden om te helpen bij een hartstilstand om te starten met reanimeren. Daarnaast alarmeren ze zelf ook burgerhulpverleners (via de STAN app) bij andere calamiteiten.

STAN doet er alles aan om zoveel mogelijk burgerhulpverleners en AED’s aangesloten te hebben die ingezet kunnen worden (totdat de ambulance er is) bij het alarmeringssysteem HartslagNu.  Inmiddels heeft Monique Bosscher een werkgroep gevormd met bewoners. Er is een inventarisatie gemaakt en er zijn locaties bepaald waar nog een AED moet komen. Deze locaties zijn gekozen op basis van de huidige AED’s en de straal van 500 meter waarin een AED wordt mee gealarmeerd. De acties van de Hartstichting (BuurtAED,nl) worden hierin meegenomen.

 

HartslagNu  

Bij deze organisatie staan personen geregistreerd die kunnen en willen reanimeren. 

Ben je aangemeld via STAN dan wordt je vanaf augustus 2019 bij een reanimatiemelding opgeroepen door HartslagNu omdat zij het meest geavanceerde systeem hiervoor hebben.

Deze oproep vindt automatisch per sms of via de app plaats.

Er zijn al aanmeldingen uit Haarlem ontvangen voor registratie van AED’s en oproep van burgerhulpverleners die gebruikt mogen worden.

 

AED in de buurt 

Op de website:  aed.rodekruis.nl  kun je inzoomen op de kaart van Nederland om een locatie in de directe omgeving te vinden.

Gele locaties op de kaart betekent, dat ze binnen hangen, rode zijn nog wenselijke locaties. Het Rode Kruis heeft 20.000 geregistreerde AED’s  in Nederland. 

Wat te doen bij een hartstilstand: 

  • bel direct 112
  • haal de dichtstbijzijnde defibrillator op.

In onze buurt hangen er AED’s op de volgende locaties:

  • Gevel speeltuingebouw D.V.S.
  • Bij de Plus op het Marsmanplein
  • Fysiotherapie Haarlem op de Rijksstraatweg.

Reanimatie cursussen  

Reanimatie cursussen kunnen in alle wijken van Haarlem via de EHBO , het Rode Kruis,

Reddingsbrigade of de Hartstichting worden gevolgd. Het is de bedoeling dat een burgerhulpverlener zich daarvoor zelf aanmeldt.

Ze zijn laagdrempelig van opzet en kunnen derhalve ook bij iemand thuis in de woonkamer worden gegeven. 

Via DOCK kun je gratis cursus ruimte huren. Informatie hierover is beschikbaar bij de secretaressegezondheid van de gemeente. 

Zij kan bijvoorbeeld helpen om financiële problemen op te lossen  met betrekking tot locatie en cursus reanimatie. 

De kosten van de opleidingen op de diverse locaties moeten nog worden afgestemd. 

De prijs van de cursus varieert tussen de 60/90 euro.

Indien je een cursus reanimatie met goed gevolg hebt afgelegd betekent het niet, dat je ook automatisch wordt geregistreerd als burgerhulpverlener!

 

Verzekering en voorwaarden plaatsing van een AED

Indien je als bewoners besluit om akkoord te gaan met plaatsing van een AED op je eigen grondgebied, dan kun je deze gewoon meeverzekeren op de polis voor de inboedel/woonhuis verzekering. 

Belangrijk voor de AED is de temperatuur. Deze mag variëren  tussen de min 10 tot plus 50 °C. Een AED dient geplaatst te worden aan een buitenmuur en heeft  een stroomvoorzienings-punt nodig met een maximale afstand van 5 meter.

Hij wordt na plaatsing aangemeld bij het onderhoudsbedrijf.  De kosten voor het onderhoud bedragen ongeveer 35 euro p/jaar.

 

Momenteel worden op verschillende locaties in de stad AED’s in buitenkasten geplaatst. Zo ook in onze omgeving. Er hangt sinds eind februari een AED aan de gevel van speeltuingebouw D.V.S. Op het Marsmanplein heeft de Plus een AED voor algemeen gebruik beschikbaar gesteld. Ook hangt er een AED bij Fysiotherapie Haarlem op de Rijksstraatweg.

Het is de bedoeling dat iedere AED is aangemeld bij het Reanimatieoproepsysteem van de Hartstichting. Alarmcentrale 112 maakt gebruik van dit systeem om burgerhulpverleners op te roepen en te instrueren.

Om als burgerhulpverlener gebruik te kunnen maken van een AED, dient men te beschikken over een burgerhulpverleningsdiploma en bovendien dient men dan ook aangemeld te zijn bij het Reanimatieoproepsysteem. Als het burgerhulpverleningsdiploma is behaald, kan men zichzelf aanmelden bij het oproepsysteem.

Kijk voor meer informatie op www.hartstichting.nl/reanimatie

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming