Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Projecten 19 februari 2019 Hits: 1122

Werkzaamheden HOV

 

Zoals iedereen wel gemerkt zal hebben, is het kruispunt Jan Gijzenkade/Rijksstraatweg helemaal op de schop gegaan. De werkzaamheden hebben iets langer geduurd, omdat Compeer Infra structuur te maken had met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Maar omdat de verkeersdrukte door de maatregelen sterk was afgenomen, is besloten om de werkzaamheden van fase 1 en 2 tegelijkertijd uit te voeren. Toch duren de werkzaamheden bij de Jan Gijzenkade langer dan verwacht. U kunt de actuele planning vinden onder “Bereikbaarheid Jan Gijzenkade en omliggende kruisingen. Klik hier voor alle informatie over de werkzaamheden HOV.

 


 

Korte historie
De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Het belangrijkste punt van dit plan is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Gemeente Haarlem heeft onderzoek laten doen naar een route die de voorkeur zou hebben. In 2013 is gekozen voor de route tussen Station Haarlem en Delftplein en de route loopt via de Rijksstraatweg.

Definitief Ontwerp en aangepast Definitief Ontwerp
Het definitief ontwerp (DO) is op 13 juli 2017 besproken in de commissie Beheer en op 20 juli 2017 in de gemeenteraad. Naar aanleiding van raadsvragen vond aanvullend onderzoek plaats en is het DO aangepast. Dit werd op 8 februari 2018 besproken in de commissie Beheer. De commissie stemde in met dit definitieve ontwerp.
Bij het opstellen van het ontwerp is samengewerkt met betrokkenen en belanghebbenden. Er is gekeken naar het verbeteren van de doorstroming en het verbeteren van de betrouwbaarheid van het busvervoer. Ook is gekeken naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Hierbij is extra aandacht geweest voor voetgangers en fietsers.
Belangrijkste uitgangspunten zijn:
• De bus rijdt mee met het overige verkeer.
• Het blijft een busverbinding (en wordt in de toekomst dus geen tram).
• Er worden geen bestaande panden gesloopt.
• De HOV-buslijn moet voldoen aan de kwaliteitseisen HOV:
• Stipt en betrouwbaar
• Hoge gemiddelde reissnelheid
• Comfortabel
• Meenemen leefbaarheid en veiligheid van de in de motie 'Veilige kruispunten HOV-Noord' benoemde kruispunten. (onder andere Julianapark, Jan Gijzenkade en Marsmanplein)

 

Bekijk hier het Definitief Ontwerp

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming