Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Woning splitsing/vorming

 

In de nieuwsbrief van november 2020 stond een oproep om aan te geven waar woningen in onze wijk gesplitst worden. Er zijn hierop veel meldingen binnengekomen en hiervoor danken wij u hartelijk.

De genoemde adressen en de overlast die de splitsing met zich meebrengt, hebben wij doorgegeven aan de ambtenaar die zich bezighoudt met de woonruimtevoorraad.

Van de gemeente hebben wij uitleg gekregen over “kadastraal splitsen” en “woningvormen”.

Splitsen is een juridische handeling. Met een splitsingsvergunning mag een kadastraal recht gesplitst worden in appartementsrechten. Hierdoor kan het gesplitste appartement apart verkocht worden.

Woningvormen is het bouwkundig splitsen van een woning in meerdere zelfstandige woningen. Het is een bouwkundige handeling. 

 

Vanaf 1 mei 2019 zijn er in feite 3 vergunningen nodig voor het verbouwen van een woning in appartementen ten behoeve van verkoop:

1) een omgevingsvergunning,

2) een woningvormvergunning en

3) een splitsingsvergunning.

 

Als de appartementen worden verhuurd dan is een splitsingsvergunning niet nodig. 

 

De gemeente gaat het beleid voor splitsen, woningvormen en omzetten binnenkort evalueren. De regels voor het splitsingsbeleid zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening. In juli 2021 loopt de huidige huisvestingsverordening af. Voor die tijd wordt een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld en dat is ook het moment om het beleid te herzien. Het participatietraject voor het (mogelijk) wijzigen van de regels vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021. De wijkraad heeft aangegeven, dat ze hierbij betrokken wil worden.

 

Een quotum wordt ook overwogen. Daarvoor heeft de gemeente wel data nodig van welke woningen er (legaal en illegaal) zijn gesplitst. Door uw meldingen, hebben we hieraan kunnen bijgedragen. Als de gemeente een quotum of speciale toets niet voor elkaar krijgt en het blijkt dat de druk in Dietsveld-Vogelbuurt inderdaad fors oploopt, dan kan de gemeente besluiten om hier ook woningvormen niet meer toe te staan. Dat is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Na vergunningverlening wordt ter plaatse gecontroleerd of de woningen conform de vergunning in gebruik zijn genomen. Als dat niet zo is, dan kan er een bestuurlijke  boete worden opgelegd. Ook bij klachten en overlastmeldingen neemt handhaving poolshoogte.

Als er overlast is, meldt dit dan bij https://www.haarlem.nl/melding-doen/. De meldingen worden geregistreerd en daar wordt dan naar gekeken bij de evaluatie. Bovendien kan dan een handhavingsinspecteur actie ondernemen, op het moment dat het om een illegale situatie gaat.

 

De gemeente Haarlem kondigt het splitsen of vormen van woningen aan via www.overheid.nl. Klik door op “attenderingsservice” (eerste kolom) om aan te geven over welke zaken u geïnformeerd wilt worden. (Zie ook het artikel over “Publicatie besluiten gemeente Haarlem” in deze nieuwsbrief).

Als u merkt dat er woningen gesplitst worden of dat er woningvorming plaatsvindt, laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming