Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Projecten 28 februari 2023 Hits: 127

Update 20 april 2023

RECHTSZAAK OVER PARKEERREFERENDUM.

De meerderheid van de gemeenteraad heeft onlangs besloten om het verzoek tot een parkeerrefendum naast zich neer te leggen. Degenen die een verzoek tot een referendum hebben gedaan, stappen naar de rechter om het besluit van de gemeenteraad te laten toetsen.

Stand van zaken
De advocaat heeft het dossier bestudeerd en de zaak is daarna tot in detail doorgesproken met de eisers (indieners verzoek referendum).

Het volgende is besloten.

👉De advocaat zal de procedure voeren namens de twee indieners van het inleidende verzoek voor het referendum.

👉Hij maakt namens de twee indieners bezwaar bij de gemeente tegen het raadsbesluit om geen referendum te houden;

👉Tegelijkertijd vraagt de advocaat bij de rechtbank om een ‘voorlopige voorziening’ (soort kort geding in bestuursrecht).

👉Planning: de komende weken worden de in te dienen stukken voorbereid. Het bezwaar en het verzoek om een voorlopige voorziening zullen voor 1 mei 2023 worden ingediend. De zitting zal dan ergens in mei plaatsvinden.

Als de rechter de eisers in het gelijk stelt dan dienen er binnen zes weken 4000 handtekeningen te worden opgehaald om het referendum te kunnen houden.

 

Welke wijken krijgen wanneer betaald parkeren?

In 2024 en 2025 wordt betaald parkeren in 11 wijken uitgebreid. Dat is een groot gebied met 22.000 parkeerplaatsen. Daarom wordt de uitbreiding in 3 fases gedaan. We beginnen in de wijken die aansluiten op een gebied waar al betaald parkeren is. In 2024 zijn de wijken in Haarlem Zuid als eerste aan de beurt.

De volgorde wordt: 

  • voorjaar 2024: Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier en Duinwijk

  • najaar 2024: Transvaalwijk, Indischewijk en Ter Kleefkwartier

  • voorjaar 2025: Amsterdamsewijk, Slachthuiswijk, Delftwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier 

Meer informatie: https://haarlem.nl/welke-wijken-krijgen-wanneer-betaald-parkeren

 

 

 

Update 30 maart 2023

Bekijk hier de nota van antwoord.

 

DEFINITIEF BESLUIT OM BETAALD PARKEREN UIT TE BREIDEN

U heeft vast al vernomen dat de gemeenteraad op 30 maart 2023 definitief heeft besloten de komende jaren betaald parkeren in 11 wijken uit te breiden. De coalitiepartijen (n PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij) zijn van mening dat dit nodig is om het groeiende parkeerprobleem in de stad aan te pakken. Hiermee hebben de coalitiepartijen (met een meerderheid in de raad) besloten om het positieve oordeel van de onafhankelijke commissie over het houden een referendum ter zijde te schuiven.

Zij oordeelden dat het verzoek niet aan alle eisen van de verordening voldeed en wees het referendumverzoek om die reden af. Er komt dus geen referendum en de raad heeft nu definitief besloten betaald parkeren uit te breiden.

De oppostiepartijen SP, OPHaarlem, Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, Trots Haarlem, FVD en BVNL zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met deze gang van zaken. Zij zullen zich beraden op vervolg stappen.

Meer informatie kunt u hier vinden.

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming