Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Projecten 28 februari 2023 Hits: 257

Referendum parkeren op 6 maart

Op woensdag 6 maart 2024 is het referendum over parkeren. Vanaf deze week krijgen alle Haarlemmers van 16 jaar en ouder een stempas in de brievenbus. 

Tijdens het referendum kunt u laten weten of u voor of tegen de 'Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem' bent. Uiterlijk 21 februari moet iedereen de stempas hebben gekregen. 

Zo kunt u stemmen
Om te kunnen stemmen, hebt u uw stempas en een identiteitsbewijs nodig. Dat kan een EU-paspoort, een EU-identiteitskaart, een EU-rijbewijs of een verblijfsdocument zijn. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de stemming.

Op 6 maart zijn er 75 stembureaus geopend in Haarlem en Spaarndam. U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur. Op onze webpagina https://haarlem.nl/referendum-nota-uitwerking-parkeerreguleringvindt u een overzicht van de stembureaus.

Stempas kwijt of niet gekregen?
Hebt u op 21 februari 2024 nog geen stempas gekregen? Of bent u hem kwijt? Dan kunt u tot en met vrijdag 1 maart een nieuwe aanvragen. U vindt de link naar het aanvraagformulier op de webpagina https://haarlem.nl/referendum-nota-uitwerking-parkeerregulering

Tot uiterlijk 5 maart 2024 om 12.00 uur kunt u ook mondeling een vervangende stempas aanvragen in de publiekshal.

Iemand machtigen om voor u te stemmen
Kunt u op 6 maart niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u gebruik maken van het volmachtsbewijs op de achterkant van de stempas.

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen via het formulier op de webpagina https://haarlem.nl/referendum-nota-uitwerking-parkeerregulering Uitslag van het referendum

Het referendum is geldig als minimaal 30% van de inwoners die mogen stemmen hun stem uitbrengen. Naar verwachting maken we in de nacht van 6 op 7 maart de eerste voorlopige uitslag en het opkomstpercentage bekend. 

De uitslag en het opkomstpercentage kunnen nog wijzigen door hertellingen die het gemeentelijk stembureau uitvoert. Op woensdag 13 maart stellen we de uitslag en het opkomstpercentage vast. Daarna wordt de vastgestelde uitslag aangeboden aan de gemeenteraad. Zij bespreken dit op 21 maart in de commissie Bestuur. Op 28 maart besluiten zij wat er met de uitslag gebeurt.

Meer weten
Meer informatie over het referendum vindt u op onze pagina https://haarlem.nl/referendum-nota-uitwerking-parkeerregulering .

 

 

Update 1 december 2023

Referendum uitbreiding betaald parkeren

De gemeenteraad heeft besloten dat er een referendum wordt gehouden over de uitbreiding van betaald parkeren in Haarlem. Haarlemmers kunnen dan zeggen of ze voor of tegen de plannen zijn om betaald parkeren in de stad uit te breiden in 11 wijken.

Het referendum vindt plaats op woensdag 6 maart 2024. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Haarlem over een besluit van de gemeenteraad. Haarlem heeft een raadgevend referendum. Dat betekent dat inwoners om advies gevraagd wordt, maar dat de uitslag niet bindend is. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad wat er met de uitslag wordt gedaan.

Dit referendum gaat over de Nota Uitwerking parkeerregulering. In maart 2023 heeft de gemeenteraad besloten de komende jaren betaald parkeren in 11 wijken uit te breiden om zo het groeiende parkeerprobleem in de stad aan te pakken. Tegenstanders van deze uitbreiding van het betaald parkeren willen een stemming onder de inwoners van Haarlem over de plannen.

Voor meer informatie: https://haarlem.nl/referendum-uitbreiding-betaald-parkeren

 

Update 14 oktober 2023

Voldoende ondersteuningsverklaringen voor definitief referendumverzoek parkeren

Er zijn genoeg geldige ondersteuningsverklaringen binnengekomen om een raadgevend referendum over de Nota uitwerking parkeerregulering aan te vragen. De aanvragers van het referendum hadden hier 4.000 geldige ondersteuningsverklaringen voor nodig. 10 oktober 2023 werd duidelijk dat aan die eis is voldaan.

Hoewel er inmiddels genoeg handtekeningen binnen zijn, kunnen kiesgerechtigde Haarlemmers nog tot en met 9 november een ondersteuningsverklaring indienen. De volgende stap is dat de aanvragers een definitief referendumverzoek indienen. Als dat voldoet aan de regels van de Haarlemse referendumverordening, dan besluit de gemeenteraad tot het houden van het referendum. Dat vindt dan plaats binnen 6 tot 8 maanden na het besluit. 

De gemeenteraad kan in dezelfde vergadering of tijdens een eerstvolgende vergadering ook de datum van het referendum vaststellen. Minimaal 12 weken voor het plaatsvinden van het referendum stelt de gemeenteraad de precieze vraagstelling en de antwoordcategorieën vast. 

Meer informatie: https://haarlem.nl/voldoende-ondersteuningsverklaringen-voor-definitief-referendumverzoek-parkeren

 

 

Update 20 april 2023

RECHTSZAAK OVER PARKEERREFERENDUM.

De meerderheid van de gemeenteraad heeft onlangs besloten om het verzoek tot een parkeerrefendum naast zich neer te leggen. Degenen die een verzoek tot een referendum hebben gedaan, stappen naar de rechter om het besluit van de gemeenteraad te laten toetsen.

Stand van zaken
De advocaat heeft het dossier bestudeerd en de zaak is daarna tot in detail doorgesproken met de eisers (indieners verzoek referendum).

Het volgende is besloten.

👉De advocaat zal de procedure voeren namens de twee indieners van het inleidende verzoek voor het referendum.

👉Hij maakt namens de twee indieners bezwaar bij de gemeente tegen het raadsbesluit om geen referendum te houden;

👉Tegelijkertijd vraagt de advocaat bij de rechtbank om een ‘voorlopige voorziening’ (soort kort geding in bestuursrecht).

👉Planning: de komende weken worden de in te dienen stukken voorbereid. Het bezwaar en het verzoek om een voorlopige voorziening zullen voor 1 mei 2023 worden ingediend. De zitting zal dan ergens in mei plaatsvinden.

Als de rechter de eisers in het gelijk stelt dan dienen er binnen zes weken 4000 handtekeningen te worden opgehaald om het referendum te kunnen houden.

 

Welke wijken krijgen wanneer betaald parkeren?

In 2024 en 2025 wordt betaald parkeren in 11 wijken uitgebreid. Dat is een groot gebied met 22.000 parkeerplaatsen. Daarom wordt de uitbreiding in 3 fases gedaan. We beginnen in de wijken die aansluiten op een gebied waar al betaald parkeren is. In 2024 zijn de wijken in Haarlem Zuid als eerste aan de beurt.

De volgorde wordt: 

  • voorjaar 2024: Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier en Duinwijk

  • najaar 2024: Transvaalwijk, Indischewijk en Ter Kleefkwartier

  • voorjaar 2025: Amsterdamsewijk, Slachthuiswijk, Delftwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier 

Meer informatie: https://haarlem.nl/welke-wijken-krijgen-wanneer-betaald-parkeren

 

 

 

Update 30 maart 2023

Bekijk hier de nota van antwoord.

 

DEFINITIEF BESLUIT OM BETAALD PARKEREN UIT TE BREIDEN

U heeft vast al vernomen dat de gemeenteraad op 30 maart 2023 definitief heeft besloten de komende jaren betaald parkeren in 11 wijken uit te breiden. De coalitiepartijen (n PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij) zijn van mening dat dit nodig is om het groeiende parkeerprobleem in de stad aan te pakken. Hiermee hebben de coalitiepartijen (met een meerderheid in de raad) besloten om het positieve oordeel van de onafhankelijke commissie over het houden een referendum ter zijde te schuiven.

Zij oordeelden dat het verzoek niet aan alle eisen van de verordening voldeed en wees het referendumverzoek om die reden af. Er komt dus geen referendum en de raad heeft nu definitief besloten betaald parkeren uit te breiden.

De oppostiepartijen SP, OPHaarlem, Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, Trots Haarlem, FVD en BVNL zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met deze gang van zaken. Zij zullen zich beraden op vervolg stappen.

Meer informatie kunt u hier vinden.

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming