Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Uncategorised 15 februari 2020 Hits: 394

Duurzame mobiliteit in Haarlem

Tijdens de wijkschouw van afgelopen zomer, kwamen onder andere vragen uit de wijk over parkeerdruk, elektrisch rijden/opladen en het drukke autoverkeer. In gesprek met de gemeente hierover, gaven zij aan dat er in twee Haarlemse wijken een test gedaan wordt met zogenaamde duurzame mobiliteit, in de vorm van het delen van elektrische auto’s. Het leek de wijkraad daarom interessant om iemand uit te nodigen, die meer over dit project kon vertellen.

Op 8 januari jl. heeft Anna Richt-Hanema van i-Zoof Car Sharing/Haarlem tijdens de wijkraadvergadering een presentatie gegeven over hun project ‘Duurzame mobiliteit in Haarlem’. Er waren veel belangstellenden vanuit de wijk aanwezig.

De aanwezigen raakten geïnspireerd door de aansprekende presentatie over slimme, schone en sociale mobiliteit, die in het Ramplaankwartier en de Planetenwijk is verwezenlijkt.

In deze wijken liepen sinds mei 2018 pilots met elektrische deelauto’s. Inmiddels zijn er 130 deelnemers waarvan 30% de eigen auto al heeft weggedaan.

Dit betekent concreet: 510 m2 vrijgekomen ruimte op straat, die voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Maar ook (en niet geheel onbelangrijk) een vermindering van CO2 uitstoot (20.168.460 gram), fijnstof (4.654 gram) en stikstofoxiden (15.514 gram); kortom een verbetering van de luchtkwaliteit.

De conclusie van de pilot:

Er is een elektrisch autodeelsysteem ontwikkeld dat kostendekkend, betaalbaar en op de wijk is gericht.

Het is mogelijk om met dit concept autobezit terug te dringen (mits deelmobiliteit is gegarandeerd);

Er is een visie ontwikkeld hoe het initiatief kan bijdragen aan leefbaarheid en doelstellingen van de stad;

Er is een beweging gestart die de wil bij bewoners opent om bij te dragen aan de leefbare stad, en die open staat voor nieuwe democratie.

Wat is iZoof Car Sharing?

iZoof Car Sharing is een samenwerking tussen Spaarnelanden en bewoners uit Haarlem. Het gezamenlijke doel is om het aantal auto’s in Haarlem (en daarmee ook de parkeerdruk) te verminderen, en daarmee de stad groener, socialer en gezonder te maken. Spaarnelanden heeft dit (burger)initiatief omarmd en wil de motor zijn van een duurzame leefomgeving in Haarlem.
In Haarlem zag Spaarnelanden dat bewoners, bezoekers en ondernemers zich meer en meer bezighouden met duurzame mobiliteit.

Haarlem heeft de twijfelachtige eer om de nummer één filestad in Nederland te zijn. Gemiddeld staan Haarlemmers per jaar 100 uur in de file én ze hebben het hoogste autobezit per vierkante kilometer. En met de komst van veel nieuwbouw de komende jaren, is het goed om na te denken over het autobezit en hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen gaan rijden.

 

Wat zijn de voordelen?

1) Minder auto’s is prettiger wonen;

2) Elektrisch autodelen is gemakkelijk, slim en voordelig;

3) Autodelen vermindert de parkeerdruk;

4) Er is minder CO2 uitstoot;

5) Versterkt het buurtgevoel én

6) Bespaart geld.

 

Bekijk hier de presentatie

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming