Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

HOV - start werkzaamheden

Op de avonden van 20, 21 en 23 januari organiseert de gemeente Haarlem drie informatieavonden over de start van de werkzaamheden van de HOV.

*   Maandag 20 januari 2020 - Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Planetenlaan 170 

*   Dinsdag 21 januari 2020 – Woonzorg Johan Limpershof, Johan Limpersplantsoen Haarlem (beste bereikbaar via Jan Campertstraat)

*   Donderdag 23 januari 2020 -  De Schakel, Pijnboomstraat 17.

Tijdens de informatieavond van 23 januari is extra aandacht voor de werkzaamheden aan de kruising met Zaanenlaan /Rijksstraatweg.

U kunt tussen 17.00 en 19.00 uur binnenlopen. Er zijn dan medewerkers van de gemeente en Compeer Infra (aannemer) aanwezig om u meer informatie te geven en uw vragen te beantwoorden

Direct omwonenden worden enkele weken voor de start van de werkzaamheden per brief op de hoogte gebracht.

 

 

 

Start werkzaamheden HOV november 2019

In november 2019 start aannemer Compeer Infra met de eerste werkzaamheden. Aangezien deze werkzaamheden grotendeels ’s nachts plaatsvinden, hebben die nog een beperkte impact op de bereikbaarheid.

Tussen februari en juli 2020 worden de omvangrijkste werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen belangrijke gevolgen hebben voor de doorstroming van het verkeer op de Rijksstraatweg. Omwonenden gaan ook enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. We streven ernaar om dit tot een minimum te beperken. Tijdens algemene informatiebijeenkomsten zal de gemeente alle belanghebbenden hierover informeren. Deze bijeenkomsten worden op korte termijn aangekondigd, de data komen onder anderen op deze projectpagina te staan. Vanaf dat moment wordt alle informatie ook op deze projectpagina getoond.

Voor meer informatie klik hier.

 

 

Korte historie
De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Het belangrijkste punt van dit plan is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Gemeente Haarlem heeft onderzoek laten doen naar een route die de voorkeur zou hebben. In 2013 is gekozen voor de route tussen Station Haarlem en Delftplein en de route loopt via de Rijksstraatweg.

Definitief Ontwerp en aangepast Definitief Ontwerp
Het definitief ontwerp (DO) is op 13 juli 2017 besproken in de commissie Beheer en op 20 juli 2017 in de gemeenteraad. Naar aanleiding van raadsvragen vond aanvullend onderzoek plaats en is het DO aangepast. Dit werd op 8 februari 2018 besproken in de commissie Beheer. De commissie stemde in met dit definitieve ontwerp.
Bij het opstellen van het ontwerp is samengewerkt met betrokkenen en belanghebbenden. Er is gekeken naar het verbeteren van de doorstroming en het verbeteren van de betrouwbaarheid van het busvervoer. Ook is gekeken naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Hierbij is extra aandacht geweest voor voetgangers en fietsers.
Belangrijkste uitgangspunten zijn:
• De bus rijdt mee met het overige verkeer.
• Het blijft een busverbinding (en wordt in de toekomst dus geen tram).
• Er worden geen bestaande panden gesloopt.
• De HOV-buslijn moet voldoen aan de kwaliteitseisen HOV:
• Stipt en betrouwbaar
• Hoge gemiddelde reissnelheid
• Comfortabel
• Meenemen leefbaarheid en veiligheid van de in de motie 'Veilige kruispunten HOV-Noord' benoemde kruispunten. (onder andere Julianapark, Jan Gijzenkade en Marsmanplein)

 

Bekijk hier het Definitief Ontwerp

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming