Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Vervolgfase Schoterbos vanaf januari 2021

 

Gemeente Haarlem maakte samen met omwonenden, gebruikers en de Adviescommissie Beheer en Onderhoud Schoterbos een ontwerp voor de vervolgfase van de nieuwe inrichting van het Schoterbos.

Een groot deel van het Schoterbos is al opgeknapt. Nu is de rest van het park aan de beurt (vervolgfase). De werkzaamheden hiervoor gaan uitgevoerd worden door aannemer Oosterhof Holman vanaf januari 2021.

Begin januari 2021 volgt meer informatie over de planning van de werkzaamheden op de website van gemeente Haarlem.

 

Definitief ontwerp vervolgfase

In maart en april 2020 konden omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden reageren op het voorlopig ontwerp. De gemeente ontving 35 reacties. Na beoordeling van alle ingediende reacties is het definitief ontwerp gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp vastgesteld op 26 mei 2020.

Veel reacties gingen over het gebrek aan bankjes in het centrum van het huidige park, de veiligheid (kruising fietspaden, voetpaden en hondenlosloopgebied), de aansluiting van de fietsroutes op de omgeving, de wateroverlast en de speelmogelijkheden. Er waren ook veel positieve opmerkingen over het resultaat van het groot onderhoud tot nu toe. In het definitief ontwerp zijn in het centrum van het park op zowel zonnige als beschutte plaatsen bankjes toegevoegd. De kruising van de fietspaden wordt zodanig aangepast dat duidelijk is wie er voorrang heeft. In de vervolgfase wordt de nog plaatselijk aanwezige wateroverlast aangepakt. De wensen voor natuurlijk spelen en het soort trimtoestellen worden nog meegenomen in de verdere voorbereiding van het plan.

De gemeenteraad besloot op 25 juni 2020 over de financiering voor de uitvoering van de vervolgfase.

De hele gemeenteraad stemde voor een motie van de ChristenUnie, Jouw Haarlem en de Actiepartij. Met deze motie is aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een apart voetpad aan te leggen naast het Oost-West fietspad in het Schoterbos. Het definitief ontwerp wordt hiermee aangepast.

 

Voorbereidende onderzoeken

De afgelopen periode zijn in het park de benodigde grondonderzoeken uitgevoerd om de technische uitwerking van de paden en bruggen te kunnen maken. Daarnaast worden de flora en fauna nog onderzocht. We zijn al een heel eind op weg en we verwachten dan ook in het begin van het nieuwe jaar met de werkzaamheden buiten te kunnen beginnen.

 

Meer informatie

Het definitieve ontwerp en actuele informatie vindt u op gedurende het project via www.haarlem.nl/schoterbos.