Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Grootonderhoud Schoterbos vervolgfases

 

Een groot gedeelte van het Schoterbos is al opgeknapt (fase 1). Om de waterafvoer te verbeteren is er meer open water gemaakt. Verder hebben de bomen en het andere groen een opknapbeurt gekregen. Nu is het andere deel van het park aan de beurt (vervolgfase). Het doel is een gezonde ruimte die geschikt is voor beweging en ontmoeting. De bestaande voorzieningen worden behouden en beter ‘beleefbaar’ gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 mei 2020 het Definitief Ontwerp (DO) vastgesteld van de vervolgfases van het grootonderhoud van het Schoterbos.

Van 9 maart tot 16 april jl. heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) ter inzage gelegen. Helaas is de geplande inloopavond op 16 maart jl. niet doorgegaan vanwege het coronavirus. Ook is de inspraak digitaal voortgezet, omdat het belangrijk is dat de werkzaamheden aan het park kunnen worden afgerond en omdat er al uitgebreid is geparticipeerd bij het tot stand komen van het VO. Voor mensen die niet digitaal zijn, was er een direct telefoonnummer beschikbaar. Op het VO waren 35 zienswijzen ingediend en na afweging daarvan is het DO van de vervolgfases vastgesteld. Met de uitvoering van het DO vervolgfases wordt de aanpak van het Schoterbos voltooid.

Meer informatie over het onderhoud vindt u hier.

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming