Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Onderhoud Schoterbos

 

Gemeente Haarlem maakte samen met omwonenden, gebruikers en de Adviescommissie Beheer en Onderhoud Schoterbos een ontwerp voor de vervolgfase van de nieuwe inrichting van het Schoterbos.

Een groot deel van het Schoterbos is al opgeknapt. Nu is de rest van het park aan de beurt (vervolgfase). De werkzaamheden hiervoor gaan uitgevoerd worden door aannemer Oosterhof Holman vanaf januari 2021.

 

Werkzaamheden Schoterbos

Tijdens fase 1 is al een gedeelte van het Schoterbos opgeknapt. Er is meer open water gemaakt om de waterafvoer te verbeteren en een gedeelte van de bomen en het groen hebben al een opknapbeurt gekregen.

In februari is de gemeente gestart met werkzaamheden voor de vervolgfasen. Er is toen gestart met het onderhoud aan het groen in het park in de delen van het park die nog niet waren aangepakt.

Naast het onderhoud aan het groen wordt er in week 34 van dit jaar gestart (week van 23 augustus) met de resterende werkzaamheden. Zo blijft het park bereikbaar tijdens de zomervakantie.

 

Vanaf week 34 zal de aannemer het volgende gaan doen:

  • Aanleggen van twee doorgaande fietspaden, met bijbehorende bruggen
  • Voetpaden worden verbeterd en aangelegd
  • De smalle poldersloot wordt verbreed;
  • Er zullen nieuwe bankjes en afvalbakken worden geplaatst
  • Er komen nieuwe mogelijkheden voor spelen en sporten.

 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Ook gedurende de werkzaamheden blijft het Schoterbos grotendeels bereikbaar. Voor uw veiligheid zijn enkele paden in het park tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten voor fiets- en voetgangers. Over de overige paden kan u uw weg vervolgen. Daarnaast is het belangrijk dat u tijdens de werkzaamheden uw hond aangelijnd houdt in verband met de veiligheid van u en uw hond.

Meer informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op www.haarlem.nl/schoterbos.