Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Wat er wordt vernieuwd in het Schoterbos?

 

Al het water in het park wordt met elkaar verbonden. Straks kunt u vanuit de Jan Gijzenvaart met een kano of een kleine roeiboot het park rondvaren.

Om een goede waterdoorstroming te krijgen wordt de rechte sloot in het park verbreed. Ook worden de duikers weggehaald en vervangen door bruggen.

Er komt een beplantingsplan voor het hele park. Waar mogelijk komen er natuurvriendelijke oevers, bijvoorbeeld langs de sloot en op verschillende plekken langs het tuineiland. Ook in de randen van het park gaat ecologie de hoofdrol spelen. Tussen de bomen groeien fluitenkruid en andere bloeiende planten die passen bij de natuur van het Schoterbos. Dat is belangrijk voor vogels en bijvoorbeeld de bijen.

De fietspaden worden verbeterd. Er komt een noord-zuid en oost-west-route voor fietsers. Deze routes worden beter aangesloten op de fietspaden in de buurten. Daarvoor is het nodig dat er twee nieuwe voet/fietsbruggen worden gemaakt over de Jan Gijzenvaart. Deze nieuwe bruggen over de Jan Gijzenvaart zorgen voor een betere aansluiting op de fietspaden in Noord.

Er wordt ook gedacht aan nieuwe voorzieningen zoals visplekken, een trapveldje met dug-out voor jongeren, een natuurlijke speelplek voor kinderen, een strandje en speeltoestellen voor honden in het hondenlosloopgebied.

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming