Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Startnotitie project Stadionplein 

 

In december 2021 heeft de gemeente de startnotitie voor de ontwikkeling van het stadionplein goedgekeurd. Dit project wordt nu Gebiedsontwikkeling Plangebied Sportweg genoemd. Het project Stadionplein is de verdere uitwerking van een deelgebied binnen de ontwikkelzone Orionweg-Planetenlaan. Het gaat om het gebied aan de Planetenlaan van het voormalige voetbalstadion en op het terrein van het tankstation.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de opstelling van het stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPVE) voor het plangebied Sportweg. Belangrijke onderdelen van dit plan zijn een mobiliteitsplan en een groenplan. De goedkeuring van de plan wordt begin 2023 verwacht. 

Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt zal via een klankbord groep bij de plannen betrokken worden. In juni 2022 heeft er al een eerste gesprek plaatsgevonden.

Als de procedures vlot verlopen zou men eind 2024 kunnen gaan bouwen. 

 

Meer informatie over dit project kunt u hier vinden.

Ook kunt u natuurlijk langs komen op onze maandelijkse wijkraadvergaderingen, want dit punt zal regelmatig op de agenda staan. Kijk voor de data en agenda hier.

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming