Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Update november 2023:

 

 

Update september 2022:

Download: Beantwoording vragen wijkraad Planetenwijk - Ernst Blok

Download: QA gebiedsontwikkeling Sportweg

 

 

Update stadionplein (Augustus 2022):

 

Uitnodiging van de gemeente Haarlem Bouwplannen planetenlaan/sportweg

Onderwerp : Bewonersbijeenkomst: Bouwplannen Planetenlaan/Sportweg op di. 6 september a.s.

 

De gemeente Haarlem heeft plannen om 260 woningen aan de Planetenlaan/Sportweg te bouwen en nodigt u dan ook uit voor een informatiebijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden.

Noteert U dit nu alvast in uw agenda: dinsdag 6 september van 19.30 – 21.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Bibliotheek, Planetenlaan 170 in Haarlem Noord.

 

Wat wordt er gebouwd?

In de totale ontwikkelvisie Orionweg/Planetenlaan zullen totaal 600 woningen gebouwd worden. Deze bijeenkomst gaat echter over:

  • Het bouwen van de eerste 260 woningen, waarvan 50% sociale woningbouw.

  • De verhuizing van het verpleeghuis Nieuw Delftweide. Er komen extra zorgwoningen

  • Verhuizing van de DekaMarkt naar de overkant van de Planetenlaan.

  • Het bouwen van een ondergrondse parkeergarage met betaald parkeren.

  • Invoeren van gereguleerd/betaald parkeren in de Planetenwijk

 

Wat is er al gedaan?

De gemeente heeft het eerste plan ( ‘Startnotitie’) goedgekeurd in december 2021. Het gaat in eerste instantie om bebouwing van het terrein van het Benzinestation, de parkeerplaats en een stuk van het voetbalveld en -stadion, waar nu nog tijdelijk noodgebouwen staan van het Schoter. Ook wordt er onderzocht of verplaatsing van zwembad de Planeet op het Noorder sportpark mogelijk is. De afgelopen maanden is een Klankbordgroep bij elkaar geweest om de plannen door te nemen. De Klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de wijkraden, de sportclubs en het Schoter.

 

Wat gebeurt er op de bewonersbijeenkomst van dinsdag 6 september?

De projectmanager van de gemeente Haarlem zal u vertellen wat de plannen inhouden en wat dat voor het verkeer en het groen gaat betekenen. Hij zal de planning met u doornemen en u krijgt de gelegenheid voor het stellen van vragen. Ook wordt er verteld hoe u kunt meedenken. Er wordt achteraf een verslag gemaakt dat online wordt gezet.

 

Participeren en Inspraak

Begin 2023 zal er door de gemeente een rapport worden opgeleverd; Het ‘Stedenbouwkundig Plan Van Eisen’. U heeft dan de gelegenheid tot inspraak door officieel ‘uw schriftelijk zienswijze’ te sturen aan de gemeente. Meer informatie kunt u vinden bij de gemeente op https://bit.ly/sportweg. Uw vragen kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kunt u terecht bij de wijkraden. www.wijkraadplanetenwijk.nl en via http://bit.ly/facebook-orionzone

 

 

 

Startnotitie project Stadionplein 

 

In december 2021 heeft de gemeente de startnotitie voor de ontwikkeling van het stadionplein goedgekeurd. Dit project wordt nu Gebiedsontwikkeling Plangebied Sportweg genoemd. Het project Stadionplein is de verdere uitwerking van een deelgebied binnen de ontwikkelzone Orionweg-Planetenlaan. Het gaat om het gebied aan de Planetenlaan van het voormalige voetbalstadion en op het terrein van het tankstation.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de opstelling van het stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPVE) voor het plangebied Sportweg. Belangrijke onderdelen van dit plan zijn een mobiliteitsplan en een groenplan. De goedkeuring van de plan wordt begin 2023 verwacht. 

Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt zal via een klankbord groep bij de plannen betrokken worden. In juni 2022 heeft er al een eerste gesprek plaatsgevonden.

Als de procedures vlot verlopen zou men eind 2024 kunnen gaan bouwen. 

 

Meer informatie over dit project kunt u hier vinden.

Ook kunt u natuurlijk langs komen op onze maandelijkse wijkraadvergaderingen, want dit punt zal regelmatig op de agenda staan. Kijk voor de data en agenda hier.

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming