Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Skaeve Huse en Domus Plus

De gemeente Haarlem wil 2 woonzorgvoorzieningen bouwen: een Domus Plus en een project Skaeve Huse.
Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking.

Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken.

 

Er zijn vier locaties gekozen voor de mogelijke vestiging van een Domus Plus en/of Skaeve Huse. De vier plekken waar mogelijk een woonzorgvoorziening komt zijn:

  1. Bij de monumentale boerderij Noord Akendam, aan de Vergierdeweg 452/454.

  2. Op het groene perceel ten zuiden van het fietspad en de fly-over bij de Robertus Nurksweg.

  3. Aan de westzijde op het weiland dat behoort bij de boerderij aan de Nieuweweg 2.

  4. Op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Schalkwijk, aan de Boerhaavelaan 57.

Omwonenden, bedrijven en wijkraden van deze vier locaties zijn in november en op 14 december 2020 uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst. De online bijeenkomst van 14 december was gericht op het Vondelkwartier. U kunt de bijeenkomst terugkijken via https://meo.webinargeek.com/watch/replay/756755/4148d76c0279a20ef5f637d9c326f29f

Het is de bedoeling dat er in de eerste helft van 2021 een besluit wordt genomen of er mogelijk een geschikte plek is.

 Indien u meer wil lezen over dit onderwerp, klik dan op deze link. https://www.haarlem.nl/opvang

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming