Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Werkgroep Verkeersveiligheid

 

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat er op het gebied van verkeersveiligheid in de buurt een aantal knelpunten naar voren is gekomen. De knelpunten zijn onder andere de verkeersproblemen in de Zwaluwstraat, het aanpassen van de snelheid op de Jan Gijzenkade naar 30 km en het harder rijden dan 30 km op de Eksterlaan.

Inmiddels is er op de Eksterlaan tijdelijk een matrixbord geplaatst om aan te geven dat er op deze weg maar 30 km mag worden gereden.

 

Op de Jan Gijzenkade is op verzoek van de Wijkraad een aantal weken een “smiley” geplaatst om de snelheid van de automobilisten en ander gemotoriseerd verkeer te meten. De uitslag van de metingen hopen we op korte termijn van de gemeente te ontvangen.

Inmiddels zijn er op 13 april en 2 juni jl. weer een gesprekken geweest tussen de Wijkraad, bewoners en een gemeenteambtenaar om de nog openstaande vragen te bespreken.

Ten eerste hebben we de vraag voorgelegd, die we van verschillende bewoners kregen:  Is het mogelijk  om de Jan Gijzenkade al op korte termijn als 30 km weg in te richten? De ambtenaar gaf aan dat hij dit terugkoppelt aan de verkeersdeskundige, omdat waarschijnlijk de uitritten van de zijstraten veranderd dienen te worden, waardoor er weer gelijkvloerse kruisingen ontstaan. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de uitkomst.

Verder is er ook gesproken over de parkeerproblemen in de Zwaluwstraat/Gruttostraat. Er worden daar regelmatig auto’s op de hoeken geparkeerd omdat er te weinig parkeerplekken zijn. Dit zorgt echter voor gevaarlijke situaties en ook schade aan auto’s, doordat busjes of vuilniswagens de bocht niet goed kunnen nemen.  Op dit moment schrijft de gemeente een beleidsnota om de parkeerproblemen op te lossen.

Om de onveilige parkeersituaties in de Zwaluw-/Gruttostraat eerder aan te pakken heeft de Wijkraad foto’s doorgestuurd, waar de onveilige parkeersituaties duidelijk te zien zijn. Misschien is het mogelijk om er parkeerpalen neer te zetten. Daar komt de gemeente nog op terug.

 

Tot slot zijn er nog twee punten besproken over de Vondelweg.

Ten eerste de bushalte op de Vondelweg tegenover speeltuin DVS die moeilijk te bereiken is. De bewoners geven aan dat het onveilig is om over te steken naar het bushokje aan de kant van de Hekslootpolder. Er wordt regelmatig (te) hard gereden op de Vondelweg. En met name voor ouderen en minder validen kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen. De vraag is of er een veilige oversteekplaats gemaakt kan worden naar de bushalte. De gemeenteambtenaar zal dit vragen aan de verkeersdeskundige.

 

Ten tweede wordt er op de ventweg ter hoogte van de Eksterlaan stelselmatig over het witte verdrijvingsvlak gereden waardoor er gevaarlijk situaties ontstaan op het fietspad. Er is gevraagd of het mogelijk is om de situatie aan te passen. Ook deze vraag wordt doorgegeven aan de verkeersdeskundige.

De wijkraad is nog in afwachting van de antwoorden van de verkeersdeskundige. Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming