Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Column J. Kuiter

Doe-Democratie of Doei-Democratie

Ik mijmer al een tijd over het woord ‘Doe-Democratie’. Een woord dat ik aantrof in de startnotitie ‘Van wijkraad naar wijkplatform’ van de gemeente Haarlem. Mijn zoon denkt dat het een soort geforceerde democratie is waarbij een dictator aan de macht is. Je mag stemmen maar het maakt niet uit wat je stemt want de autoritaire machthebber wint.

Mijn echtgenoot omschrijft het als een ‘Doe-het-zelf-democratie’. De overheid trekt zich steeds meer terug en de burger zoekt het maar uit. Doei-doei-democratie.

Volgens de gemeente is het een vorm van meebeslissen waarbij burgers zelf maatschappelijke vraagstukken oppakken, binnen de doelstellingen van de gemeente. Hierbij is een actieve houding van de burger gewenst. Deze werkwijze past ook in de  gefragmenteerde samenleving van de laatste decennia, aldus de gemeente. Bij die vorm van participatie is de ‘ouderwetse’ wijkraad overbodig, omdat bewoners zich flexibel en in wisselende combinaties zouden gaan organiseren. Een van de risico’s is daarbij wel, dat een consistent en continu zichtbaar aanspreekpunt voor de wijkbewoners zou verdwijnen.

De ‘Doe-Democratie’ kan in theorie de gemeenschapszin vergroten, maar ik denk dat er nog een addertje onder het gras zit. Het kan democratisch gezien problemen met zich meebrengen, omdat het geen recept is voor de bevordering van politieke betrokkenheid. Waarschijnlijk gaan burgers een kloof ervaren tussen de eigen verwachtingen en de verwachtingen van het gemeentebestuur. Vooral als burgers met plannen komen waaraan veel tijd is besteed maar waarvan uiteindelijk blijkt dat deze plannen niet binnen de doelstellingen van de gemeente vallen.

Als de gemeente zich eenzijdig focust op de ‘Doe-Democratie’ kan het zijn dat burgers op grotere afstand gezet worden van de politieke besluitvorming. Dat zou burgers verder vervreemden van het overheidsbeleid. Om te vermijden dat de ‘Doe-Democratie’ vervalt in een ‘Doei-Democratie’ is het belangrijk om de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvorming te vergroten.

Wat vind jij van de ‘Doe-Democratie’? En ben jij een actieve burger die initiatieven neemt voor de wijk? Of juist niet?

 

 

 

 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming