Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Projecten 11 november 2023 Hits: 40

Van Wijkraad naar Wijkplatform

Het gemeentebestuur wil in 2024 op een andere manier de belangenbehartiging van de inwoners invullen. Zo wil zij de wijkraad omvormen tot wijkplatform met als doel om de participatie te verbeteren en de betrokkenheid van bewoners te versterken. Onder participatie verstaat de gemeente o.a. het ophalen van ideeën, wensen en belangen bij inwoners en ondernemers. Het benutten van de kennis, kunde en energie van de stad is een essentieel uitgangspunt voor het participatiebeleid. Er is ruimte voor maatschappelijk initiatief als dit bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen.

Wat houdt een wijkplatform in
Het wijkplatform zal meer op thema werken, bijvoorbeeld het bevorderen van verkeersveiligheid, sport en spel, groen toevoegen etc. Dit gebeurt dan vanuit een netwerk van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze zullen meer gaan samenwerken om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te verbeteren.

Wat gebeurt er met de wijkraden
De wijkraden hebben bestaansrecht via de wijkraadverordening. Deze verordening zal in 2024 worden ingetrokken. 

Op 25 januari jl. waren de wijkraden van Haarlem-Noord uitgenodigd om te praten met het gemeentebestuur om hun vragen en zorgen te bespreken. Ook werd uitgelegd waarom overgegaan wordt op wijkplatforms. Onze grootste punten van aandacht zijn:

  • Waarborgen van de continuïteit van de relatie van onze wijk met de gemeente;

  • Behoud van kennis en netwerk binnen onze wijk;

  • Verbeteren van de communicatie en participatie met de gemeente.

Onze wijkraad ondersteunt het doel om tot een meer diverse en brede vertegenwoordiging van onze wijk te komen.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

 

Van wijkraad naar wijkplatform;  waarom wil de gemeente deze verandering? 

Veel Haarlemmers hebben ideeën om hun buurt, wijk of de stad mooier of beter te maken. Al eerder informeerden wij u over de ambitie van het gemeentebestuur om daarom vanuit de wijken een grotere en meer diverse participatie van wijkbewoners te realiseren. De wijkraden zouden hier onvoldoende aan bijdragen en worden per 1 januari 2024 opgeheven. In het coalitieakkoord is afgesproken dat wethouder Floor Roduner ‘het wijkplatform’ gaat invoeren. Om te zorgen dat iedereen de kans krijgt om actief te zijn, zich te laten horen én als gemeente een goed beeld te krijgen van wat er speelt in de wijken, zoekt de gemeente de samenwerking op in wijkplatforms. 

Een wijkplatform bestaat daarom in de kern uit samenwerkende actieve bewoners die zich inzetten voor hun wijk met daaromheen een netwerk aan partijen die actief zijn in de wijk (initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, (sociaal) ondernemers, etc.). Een wijkplatform vormt hiermee een netwerk dat bewoners onderling verbindt en zorgt voor een link met de gemeente om signalen uit de wijk te laten horen. 

Iedereen is welkom die wil bijdragen én wil samenwerken. De gemeenteraad gaat dit jaar nog besluiten of de wijkplatforms er gaan komen, maar dat zal een formaliteit zijn. Onze wijkraad houdt per 1 januari op te bestaan. Voor de transitie naar een wijkplatform wordt door de gemeente een half jaar uitgetrokken. 

Alle wijkbewoners zijn van harte uitgenodigd om een wijkplatform op te richten. Meer informatie hierover zal binnenkort vanuit de gemeente gecommuniceerd gaan worden. Mocht u nu al vragen hebben, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Van wijkraden naar wijkplatforms

Veel Haarlemmers hebben ideeën om hun buurt of wijk te verbeteren. Dat doen ze op allerlei manieren. Soms door actief te zijn in een wijkraad, maar vaker op een andere manier. We willen al deze Haarlemmers op dezelfde manier ondersteunen en meer met elkaar in contact brengen. Daarom gaan we van wijkraden over op wijkplatforms.

"Wijkraadsleden investeren veel tijd en energie in hun werk. Ze hebben waardevolle kennis en ervaring opgebouwd. Maar het is voor hen ook moeilijk om (jonge) mensen te vinden die mee willen doen en aansluiting met de wijk te krijgen", vertelt wethouder Floor Roduner. 

Meer informatie

https://haarlem.nl/van-wijkraden-naar-wijkplatforms 

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming