Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

 

Wijkschouw

Afgelopen jaar hebben we in de wijkkrant en via Facebook en Nextdoor een oproep gedaan aan alle wijkbewoners om ons te informeren over zorgen en problemen in onze wijk. Hiervan hebben we een overzicht gemaakt met nieuwe punten voor onze wijkschouw. Door alle coronamaatregelen is deze wijkschouw steeds uitgesteld; we konden namelijk niet met een groep mensen door de wijk lopen om de punten te laten zien en bespreken. Nu hebben we echter met de gemeente besloten om deze punten toch op te gaan pakken. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die door de wijkbewoners aan ons zijn doorgegeven en die wij dus mee zullen nemen in de schouw. Een uitgebreid overzicht staat tevens op onze website vermeld.

  1. Verkeersveiligheid in de wijk, door verkeersdrukte, verkeerd geparkeerde voertuigen, te hoge drempels, etc.

  2. Slecht toegankelijke stoepen (door overhangend groen of verkeerd geparkeerde auto’s)

  3. Overlast in wijk door hangjongeren en illegale feesten

  4. Vol zetten van poorten met grofvuil of bouwmaterialen

  5. Zwervend afval door te kleine afvalbakken

  6. Onderhoud Batavieren plantsoen.

 

Binnenkort vindt overleg plaats met de gemeente om te bespreken hoe we dit gaan aanpakken. Uiteraard houden we u op de hoogte van de uitkomst op onze website.

 

Bekijk hier de onderwerpen van de wijkschouw.

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming