Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Wijkschouw vindt plaats op 4 juli 2019

Lees hier het verslag van de wijkschouw.

In onze nieuwsbrief van februari jl. hebben wij u geïnformeerd dat er dit jaar een wijkschouw gedaan gaat worden. We hebben uw input hiervoor gevraagd. Hierop zijn bijna 30 reacties binnengekomen. Wat fijn dat de bewoners van deze wijken zo meedenken en helpen! Inmiddels zijn alle reacties in kaart gebracht. Een aantal onderwerpen werd meerdere keren aangegeven, zoals

 • de drempels op de Eksterlaan,
 • de overlast van de duobakken en groenbakken,
 • het overhangende groen op de stoepen, waardoor voetgangers niet over de stoepen kunnen lopen
 • Voorsorteervak Jan Gijzenkade/ Spaarndamseweg
 • Te hard rijden op fietsstraat Vondelweg

 

Maar ook:

 • Herstellen Batavierenplantsoen
 • Verdwenen verkeersplateau bij T-Splitsing Roerdompstraat/ Meeuwenstraat
 • Opnieuw inplanten van het hoekje bij speeltuin D.V.S.
 • Te hoge verkeersdrempel bij Drususstraat/ Jan Gijzenkade
 • Zebrapad ter hoogte van bruggetje op Jan Gijzenkade
 • Verkeersspiegel bij Clovisstraat
 • Verdwenen verkeersplateau T-Splitsing Roerdompstraat/Meeuwenstraat
 • Onderhoud groen/ verwijderen oude fietsen Eksterlaan

 

Er zijn ook onderwerpen die op de aangrenzende wijk betrekking hebben. Over deze onderwerpen gaan we contact zoeken met de desbetreffende wijkraden.

 

Er is een werkgroepje aangesteld, van wijkbewoners en wijkraadsleden. Zij zullen samen met de betreffende personen van de gemeente, politie, Spaarnelanden en de politiek de onderwerpen bespreken en ook ter plekke bekijken. Dit zal gebeuren op donderdag 4 juli 2019.

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming